1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

jfran| tisk | spravovat

Unikátní 20hodinová operace na Urologické klinice 1. LF UK a VFN

Na přelomu uplynulých dvou dnů provedli chirurgové na Urologické klinice 1. LF UK a VFN přes 20 (dvacet!) hodin trvající unikátní rekonstrukční a plastickou operaci u 17letého pacienta s komplikovanou vrozenou vývojovou vadou urogenitálního ústrojí. Operaci vedl s týmem lékařů z Urologické kliniky hlavní operatér doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., – zástupce přednosty a vedoucí lékař dětského oddělení Urologické kliniky 1. LF UK a VFN – ve spolupráci s plastickým chirurgem as. MUDr. Staňkovou, CSc., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN.

Náročná operace proběhla bez komplikací, stav pacienta je uspokojivý.

Děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., tímto vyjadřují kolegovi doc. Kočvarovi a celému operačnímu týmu včetně sálových sester a týmu anesteziologů – intenzivistů velké uznání a poděkování za nadstandardní profesní i lidský výkon jak již ve fázi příprav pacienta k operaci, tak při mnohahodinovém náročném chirurgickém výkonu.

49404

 


Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Urologická klinika 1. LF UK a VFN je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku v oboru urologie a dětská urologie. Výuka je zaměřena také na studenty bakalářského a magisterského studia.

Hlavním zaměřením kliniky je komplexní urologická péče – operační i ambulantní – včetně mezioborově prováděné onkologické terapie, dispenzarizace onkologicky nemocných pacientů a rekonstrukčních operací. Při operační terapii nádorů močopohlavních cest jsou používány nejmodernější postupy (radikální prostatektomie při nádoru prostaty, odstranění močového měchýře pro nádory močového měchýře včetně náhrad močového měchýře, odstranění ledviny pro nádory, záchovné operace ledviny pro tumor, nádory nadledvin) – včetně málo invazivních laparoskopických operací. Laparoskopické operace jsou užívány i pro léčbu močových konkrementů a vrozeného rozšíření pánvičky ledviny. Dětská urologie se věnuje celé šíři onemocnění, dysfunkcím dolních močových cest, včetně léčby vrozených vývojových vad močopohlavního ústrojí. Diagnostika a léčba je prováděna i laparoskopickými postupy. Klinika se dále věnuje diagnostice a léčbě tzv. neurogenních poruch močení, erektilní dysfunkci a inkontinence moče (včetně aplikace tzv. TVT pásek u žen, umělého svěrače močové trubice a pásek ARGUS při inkontinenci moče u mužů).

Urologická klinika je také mezinárodně uznávaným pracovištěm pro provádění klinických studií, řeší ve spolupráci s jinými pracovišti ročně několik grantových projektů a vědecký záměr MŠMT ČR. Přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN je prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. www.urologicka-klinika.cz/.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 1160 poslední aktualizace: zburi, 23.01.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít