1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Týden vědy a techniky s 1. LF UK

Srdečně Vás zveme na 15. ročník festivalu Týden vědy a techniky. 1. lékařská fakulta má pro návštěvníky připravenou interaktivní výstavu s názvem "Medicína v simulacích aneb Na kom se učí doktoři". Dále si pro Vás fakulta připravila řadu zajímavých přednášek, které se budou konat ve Fausťáku, Akademickém klubu 1. LF UK. Těšíme se na Vás!

56979

Medicína v simulacích aneb Na kom se učí doktoři

Interaktivní výstava

2. listopadu 2015 od 10:00 - 18:00 
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 1. patro 

Chcete si zkusit, jak se učí lékaři reagovat v situacích, kdy jde o život? Jak se operuje „ klíčovou dírkou“? Dokázali byste poskytnout první pomoc včetně defibrilace? A víte, jak se správně odebírá krev? Na živých lidech by každá chyba měla fatální následky, avšak na některé situace je třeba být připraven, přestože jsou poměrně vzácné. Při tréninku pilotů se stejný problém řeší pomocí simulátorů – a ty se dnes používají i v medicíně. Přijďte operovat a zachraňovat bez rizika!


Program ve Fausťáku, akademickém klubu 1. LF UK

Přednášky

3. listopadu v 15:00 se můžete těšit na přednášku prof. Tomáše Hanuše s názvem Současný stav diagnostiky a terapie karcinomu prostaty v ČR

5. listopadu v 15:15 proberete s doc. Evou Králíkovou závislost na tabáku v přednášce s názvem Sekněte s s cigaretami než cigarety seknou s vámi

9. listopadu v 15:00 doc. Antonín Pařízek pohovoří o předčasném porodu v přednášce Předčasný porod - nejzávažnější porodnický problém

10. listopadu v 13:00 se můžete těšit na téma Historické proměny pohledu na návykové látky s doplňující případovou studií vývoje pohledu na konopné drogy ve 20. století, o kterém bude hovořit prof. Miovský.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 943 poslední aktualizace: mfial, 12.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít