1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Tradiční účast Jedničky na Rock for People se opět vydařila

Jednička již tradičně navštívila rockový festival v Hradci Králové Rock for people! Do stánku 1. LF UK si našly cestu stovky lidí nejrůznějšího věku. Budoucí lékaři a adiktologové jim předvedli odlehčenou formou řadu atraktivních medicínských témat.

63693

Napsali o nás:

vlada.cz

rockforpeople.cz

Studenti naší fakulty  zájemcům osvěžili základy první pomoci včetně masáže srdce. Na modelech prsou a varlat jim ukázali, jak si mohou provést samovyšetření a odhalit tak včas počáteční stadia rakoviny. Využitím zábavného softwaru s animovanými myškami předvedli, co se děje v mozku člověka, když si dá třeba jointa. 

63694

O tom, že se lidem akce mediků líbila, svědčí i milé vzkazy v „památníčku“ na zdi, např: "Děkuji za poučné info", "Už se těším na studium", a mnohé další. Studenty medicíny podpořili a do předvádění se aktivně zapojili i děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo a proděkan 1. LF UK prof. Michal Miovský.

1. lékařská fakulta letos s doprovodným programem přijela na Rock for People již potřetí. Vedly ji k tomu dobré zkušenosti z loňského festivalu v Plzni, kde měli návštěvníci o medicínská témata velký zájem.

Těšíme se na příští ro(c)k!


 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 236 poslední aktualizace: mfial, 08.07.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít