1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
trnko| tisk | spravovat

Tisková zpráva z jednání o financování školství

 

Tisková zpráva
Vzdělání je našebudoucnost. Skutečně?
Prakticky všechny vlády České republiky označovaly a označují podporu vzdělání a školstvíza jednu ze svých priorit. Skutečnost se od těchto proklamací výrazně liší a návrh rozpočtu narok 2017 a na další léta je toho jasným dokladem
.Představitelé České konference rektorů,zástupců gymnázií i základních škol, Rady vysokých škol, Českomoravské konfederace odborových svazů a odborových svazů ve školství se dnes sešli na půdě Univerzity Karlovy v Praze
a kritizovali návrh státního rozpočtu pro oblast školství. Vzdělání je nejlepší investicí do budoucnosti, a proto
patří a musí patřit mezi reálné priority společnosti, která chce být ve střednědobém a dlouhodobém horizontu konkurenceschopná a úspěšná. Školství je ucelený systém, od základních škol po vysoké školy, musí fungovat jako
jeden celek.

Představitelé školství a odborů se neprodleně obrátí na předsedy koaličních stran se žádostí o jednání o situaci ve školství včetně jednání o navýšení státního rozpočtu ve školství i ve střednědobém horizontu.

Představitelé školství a odborů budou i nadále koordinovat svůj postoj a v případě neúspěchu jsou odhodláni
iniciovat a realizovat projevy veřejného nesouhlasu
.
V Praze dne 10. června 2016                                Tomáš Zima, rektor UK a předseda ČKR,za účastníky jednání


Za obsah této stránky odpovídá: Odborová organizace VOS 1.LF UK . počet zobrazení: 120 poslední aktualizace: trnko, 14.06.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít