1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Světový den ledvin

Světový den ledvin je letos již po jedenácté celosvětově organizován Mezinárodní nefrologickou společností (ISN) a Mezinárodní federací nadací pro nemoci ledvin (IFKF). V České republice již tradičně koordinuje aktivity spojené se Světovým dnem ledvin Česká nadace pro nemoci ledvin a Česká nefrologická společnost.

60505Nemoci ledvin postihují celosvětově asi 10 % populace a podle Světové zdravotnické organizace by v příští dekádě mohl počet pacientů s chronickým onemocněním ledvin dosáhnout 17 %.

Letošním hlavním tématem Světového dne ledvin jsou nemoci ledvin v dětství, cílem je připomenout, že i u dětí musíme na nemoci ledvin myslet a že nemoci ledvin, které diagnostikujeme až v dospělosti, mohou mít své první projevy již v dětství.

Některé děti se s nemocí ledvin již rodí, u jiných se na základě dědičné dispozice nebo vývojové poruchy projevuje onemocnění ledvin v dětském věku nebo době dospívání, některá dědičná onemocnění ledvin ale mohou být diagnostikována až v dospělosti.

Polycystické ledviny jsou vůbec nejčastějším dědičným onemocněním a mohou poskytovat každé 600. narozené dítě. I když se první projevy onemocnění obvykle zachytí již v dětství, závažné postižení ledvin se většinou vyvíjí až v dospělosti. Pacienti s tímto dědičným onemocněním představují 8-10 % všech pacientů léčených náhradou funkce ledvin. Současná léčba umožňuje vývoj tohoto vrozeného onemocnění do selhání ledvin významně zpomalit.

Časná diagnóza nemocí ledvin u dětí může být obtížná, projevy mohou být nepříznačné a onemocnění tedy může zůstat nediagnostikováno a léčebně neovlivněno. Dědičná onemocnění ledvin, která mohou v dospělosti vést i k selhání a potřebě náhrady funkce ledvin se v dětství nemusí projevit ani obvyklými příznaky nemocí ledvin, jako je krev v moči, vysoký krevní tlak či otoky a mohou být zachycena, pouze pokud se na tento typ onemocnění myslí a pokud jsou děti pravidelně kontrolovány v rámci skríninkových programů.

Prof. MUDr Vladimír Tesař, DrSc.
Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN Praha

Prof. MUDr Ivan Rychlík, CSc.
Česká nefrologická společnost

Prof. MUDr Václav Monhart,CSc.
Česká nadace pro nemoci ledvin

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 476 poslední aktualizace: zburi, 10.03.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít