1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
ilodrova| tisk | spravovat

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

Co nabízí: 

 • Stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017  
 • Úhradu semestrálního poplatku za studium 
 • Úhradu případné vratné kauce za bydlení 
 • Bezplatnou účast na dvou seminářích (na počátku a konci studijního pobytu), kde se schází stipendisté, předsednictvo a další členové GFPS z Čech, Německa, Polska a Běloruska (účast je povinná) 
 • Osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném univerzitním městě. Již před odjezdem je v místě studia k dispozici německý student (člen Stadtgruppe), který stipendistovi pomůže s potřebnou administrativou, po příjezdu s poznáváním města apod.

Co se očekává:

 • Aktivní výkon studijního záměru (projekt), jeho následná prezentace a písemné vyhotovení
 • Písemné vyhotovení závěrečné zprávy z pobyt
 • Účast na dvou mezinárodních setkáních stipendistů
 • Včasnou imatrikulaci na vybranou německou vysokou školu (plnění určitého počtu kurzu nebo kreditů ale není vyžadováno)


Podmínky, které musí uchazeč splnit:

 • Student denního studia české VŠ
 • Věk maximálně 30 let
 • Zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy
 • Komunikativní znalost německého jazyka (min. B1)
 • České občanství

Podklady k přihlášení:

 • Vyplněná žádost o stipendium (formulář ke stažení zde)
 • Popis projektu, na kterém chcete pracovat během zahraničního pobytu. Projektem může být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, realizace vlastního nápadu, části závěrečné práce apod. Popis projektu by měl obsahovat obor, ve kterém bude práce psaná, popis tématu a metodiky projektu, hypotézy, stručnou osnovu a účel projektu. Musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran (Times New Roman 12, řádkování 1,5).
 • Motivační dopis zahrnující důvody žádosti o stipendium GFPS rovněž v německém jazyce v rozsahu 1 strany (Times New Roman 12, řádkování 1,5).
 • Poplatek za výběrové řízení 300,- Kč. Tento poplatek je třeba uhradit na účet 2600945904/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte svoje jméno a jako variabilní symbol použijte své rodné číslo bez lomítka. Bez zaplacení tohoto poplatku nebude přihláška považována za úplnou!

Případné dotazy a vyplněné žádosti posílejte naskenované společně s ostatními podklady na adresu hana.pavlova@gfps.cz nejpozději do 31. 10. 20161.

Ústní výběrové řízení proběhne v průběhu listopadu v Praze (zpravidla se koná v pátek).


1 Odevzdáním přihlášky dává uchazeč sdružení GFPS-CZ souhlas ke zpracování osobních údajů. Sdružení GFPS-CZ se zavazuje, že tyto údaje nebude poskytovat třetí osobě.


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 66 poslední aktualizace: ilodrova, 07.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít