1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

 

Úřední hodiny:
Pondělí: 08.00 - 12.30
Úterý:    12.30 - 15.30
Středa:   08.00 - 12.30
Čtvrtek: 12.30 - 15.30
Pátek:     zavřeno

Od 1.7. do 31.8
pouze ve středu
od 8.00-15.30 

v ostatní pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel.: 224 964 187

 

Doktorské studijní programy
Pavla Kadlecová
tel.: 224 964 286
Obory:
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Zobrazovací metody
Mikrobiologie
Vývojová biologie
Experimentální chirurgie

 

Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biologie a patologie buňky
Molekulární a buněčná biologie
Biomedicínská informatika
Dějiny lékařství
Farmakologie a toxikologie
Gerontologie
Lékařská etika
Neurovědy
Preventivní medicína                                                                                                     Lékařská biofyzika                                                                                                             Imunologie                                                                                                                        Psychologie                                                                                                                      Parazitologie                                                                                                                               Adiktologie


Promoce, stipendia

tel.: 224 964 315


Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Bc. Bohdana Frantíková                                                                                                       tel.: 224 964 314

Zahraniční styky/Erasmus+

Mgr. Iveta Lodrová
tel.: 224 964 358

Mgr. Lenka Medová
tel.: 224 964 372

lmedo| tisk | spravovat

Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv na akademický rok 2017/2018

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK, které se uskuteční v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv v akademickém roce 2017/2018.

Přesné informace ke stipendiím jsou k nalezení na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy v Praze. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr

3. Studijní průměr

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://www.dzs.cz/ (Odkaz: Programy - Akademická informační agentura- Mezinárodní smlouvy- VŠ stipendia - Formulář.)

Vyplněné přihlášky a další doklady se stanoveným pořadím studentů je třeba zaslat na Rektorát UK – Odbor zahraničních vztahů do níže uvedených termínů.

Do 19. 10. 2016: Rusko

Do 14. 12. 2016 : Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko

Do 04. 01. 2017: Itálie, Řecko

Do 20. 02. 2017: Slovensko

Upozornění:

Dle informací ve vyhlášení stipendií nebude cestovné na letní školy do Chorvatska a Slovinska ze strany MŠMT refundováno.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 343 poslední aktualizace: zburi, 12.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít