1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník
Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Ing. Vladislava Kohútová

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zástupce vedoucí studijního oddělení
Ing. Marie Mentlíková

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče, Zdravotnická technika (Bc+Mgr)
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Jaroslava Staňková
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Vladěna Topičová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mhola| tisk | spravovat

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci září a říjnu 2016 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek vždy v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 19. ZÁŘÍ 2016

Přednáškový večer Chirurgické kliniky l. LF UK a FNB

Přednosta: Doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.

Ojedinělé, specifické operace a péče poskytovaná chirurgickou klinikou Na Bulovce v Praze

Koordinátor: Doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc.

Předsedající : Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Fanta J., Horák P., Marvan J.: Úspěšné použití ireverzibilní elektroporatizace (Nanoknife) u centrální formy karcinomu plic (10 min.)

2. Antoš F., Marx J., Kopic J., Horák P., Fanta J.: Hypertermická lavážní chemoterapie pro některé maligní nádory peritonea a pleury (15 min.)

3. Šlauf P., Bartoška P., Marvan J.: Anální inkontinence – současné zkušenosti a nové perspektivy (10 min.)

4. Horák P., Šlauf P., Bartoška P., Fulík J., Vobořil R., Fanta J.: Abdominální katastrofy končící „otevřeným břichem“ (10 min.)

Diskuze 35 min.

DNE 26. ZÁŘÍ 2016

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1.LF UK a FNB

Přednosta: Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

SKŘIVANŮV VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Předsedající: Prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Halaška M.: Úvod (5 min.)

2. Neumannová H.: Využití dopplerovského módu v onkologii – kazuistiky našeho pracoviště (10 min.) (12 min.)

3. Bolehovská P.: Zkušenosti s I.trimestrálním screeningem a detekcí srdečních vad na našem pracovišti (10 min.)

4. Dvořák M.,Kolářová Z.,Bolehovská P.: Rpt. dělohy v I.trimestru – raritní případ porodnické komplikace (10 min.)

5. Driák D.,Halaška M.,Kotoulová M.,Bolehovská P.: Estetrol a jeho perspektivy v hormonální léčbě (10 min.)

6. Pojarová M.: Nejčastější příčina bolesti břicha (10 min.)

Bolehovská P., Driák D.: Angiogeneze placenty, IUGR (10 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 3. ŘÍJNA 2016

Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

přednosta: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

HOŘEJŠÍHO VEČER

Koordinátor: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Předsedající: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Hinďoš M.: Nové metody v diagnostice membranózních nefropatií – protilátky proti fosfolipázovému receptoru A2 (10 min.)

2. Šárová I, Březinová J, Ransdorfová Š, Zemanová Z, Svobodová K, Michalová K.: Dicentrické chromosomy v buňkách kostní dřeně nemocných s akutní myeloidní leukémií (10 min.)

3. Vecka M.: Analýzy lipidů: nové metody a nové postupy (10 min.)

4. Řádek M: Laboratorní diagnostika heparinem indukované trombocytopenie - výhody stanovení průtokovou cytometrií (10 min.)

5. Mrázová K.: Likvorové kazuistiky (10 min.)

6. Adámková V.: Nitrobrišní kandidóza – mýtus nebo realita? (10 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 10. ŘÍJNA 2016

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM

Přednosta: Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

WEBERŮV VEČER

Arytmologie současnosti

Koordinátor: Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Předsedající: MUDr. Petr Jánský

1. Kautzner J.: Úvod (5 min.)

2. Wichterle D.: Nefarmakologická léčba neurokardiogenních synkop (10 min.)

3. Krebsová A.: Úloha genetického vyšetření u pacientů s arytmickými syndromy (10 min.)

4. Čihák R.: Renesance profylaktické (upstream) léčby fibrilace síní ?( 10 min.)

5. Bashar Aldhoon: Katetrizační ablace fibrilace síní v roce 2016 (10 min.)

6. Peichl P.: Nefarmakologická prevence tromboembolických příhod u fibrilace síní (10 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 17. ŘÍJNA 2016

Přednáškový večer Endokrinologického ústavu Praha

Přednosta: Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

ZAMRAZILŮV VEČER

Štítná žláza

Koordinátor: Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

1. Bendlová B.: Úvodní slovo (5 min.)

2. Bendlová B.: Přínos molekulární genetiky v diagnostice nádorů štítné žlázy (10 min.)

3. Vlček P.: Léčba nemocí štítné žlázy radionuklidy (10 min.)

4. Vondra K.: Štítná žláza a diabetes (10 min.)

5. Dvořáková M.: Čtvrtstoletí s řešením jodového deficitu (10 min.)

6. Novák Z.: Co je nového v léčbě endokrinní orbitopatie (10 min.)

7. Zamrazil V.: Klinická tyreoidologie (10 min.)

Diskuze 30 min.

DNE 24. ŘÍJNA 2016

Přednáškový večer Ústavu patologie 1. LF UK a VFN

Přednosta: Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

ŠIKLŮV VEČER

Význam imunohistochemických metod v patologii

Koordinátor: Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Předsedající: Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

1. Dundr P.: Imunohistochemické metody - úvod (12 min.)

2. Němejcová K.: Význam imunohistochemických metod v gynekopatologii (12 min.)

3. Bauerová L.: Význam imunohistochemických metod v diagnostice nádorů neznámého primárního zdroje (12 min.)

4. Jakša R.: Význam imunohistochemických metod v hematopatologii (12 min.)

5. Gregová M.: Význam imunohistochemickým metod v prediktivní diagnostice (12 min.)

Diskuze 35 min.

 

DNE 31.ŘÍJNA 2016

Přednáškový večer Urologické kliniky 1. LF UK a VFN

přednosta: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

HRADCŮV VEČER

Inkontinence moče u dětí a dospělých – novinky v diagnostice a v léčbě

Koordinátor: Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Předsedající: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

1. Kočvara R.: Úvod (5 min.)

2. Zámečník L.: Etiologie a epidemiologie inkontinence moči (10 min.)

3. Dítě Z.: Videourodynamika – moderní diagnostika poruch močení u dětí (10 min.)

4. Sobotka R.: Urodynamické vyšetření – klinické kazuistiky (10 min.)

5. Zachoval R.: Farmakoterapie poruch močení (10 min.)

6. Hanuš T.: Historie a současnost intermitentní katetrizace močového měchýře (10 min.)

7. Pavlík I.: Chirurgická léčba inkontinence moče po radikální prostatektomii (10 min.)

Diskuze 30 min.

 

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č.16 a jsou ohodnoceny 2 kredity

Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK Praha .

 

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.                                                    Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.        

           vědecký sekretář                                                                                   předseda


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení . počet zobrazení: 396 poslední aktualizace: mhola, 31.08.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít