1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

 

Úřední hodiny:
Pondělí: 08.00 - 12.30
Úterý:    12.30 - 15.30
Středa:   08.00 - 12.30
Čtvrtek: 12.30 - 15.30
Pátek:     zavřeno

Od 1.7. do 31.8
pouze ve středu
od 8.00-15.30 

v ostatní pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel.: 224 964 187

 

Doktorské studijní programy
Pavla Kadlecová
tel.: 224 964 286
Obory:
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Zobrazovací metody
Mikrobiologie
Vývojová biologie
Experimentální chirurgie

 

Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biologie a patologie buňky
Molekulární a buněčná biologie
Biomedicínská informatika
Dějiny lékařství
Farmakologie a toxikologie
Gerontologie
Lékařská etika
Neurovědy
Preventivní medicína                                                                                                     Lékařská biofyzika                                                                                                             Imunologie                                                                                                                        Psychologie                                                                                                                      Parazitologie                                                                                                                               Adiktologie


Promoce, stipendia

tel.: 224 964 315


Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Bc. Bohdana Frantíková                                                                                                       tel.: 224 964 314

Zahraniční styky/Erasmus+

Mgr. Iveta Lodrová
tel.: 224 964 358

Mgr. Lenka Medová
tel.: 224 964 372

zburi| tisk | spravovat

Spolek českých lékařů pořádá pravidelné přednáškové večery

 
DNE 7. LISTOPADU 2016
Přednáškový večer Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK
Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Vondráčkův večer
Rehabilitace v psychiatrii
U příležitosti 110. výročí narození prof. MUDr. Olgy Skaličkové

Koordinátor: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

1. Raboch J.: Tradice a rozvoj rehabilitace duševně nemocných (10 min.)
2. Kališová L., Černý M.: Psychosociální rehabilitace u nemocných s dlouhodobým průběhem psychóz z pohledu psychiatra (10 min.)
3. Nováková M.: Moderní rehabilitace duševně nemocných z pohledu fyzioterapeuta (10 min.)
4. Michalec J., Harsa P.: Rehabilitace kognitivních funkcí z pohledu psychologa (15 min.)

Diskuze – 40 min.


DNE 14. LISTOPADU 2016
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze

Večer Univerzity Karlovy v Praze k 17. listopadu
Studium na Univerzitě Karlově v roce 2016 – od tradice po nejnovější trendy

Přednášející: Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


DNE 21. LISTOPADU 2016
Přednáškový večer 2. chirurgické kliniky – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc..

DIVIŠŮV VEČER
Moderní kardiovaskulární chirurgie
Kasuistiky z kardiochirurgie a cévní chirurgie

Koordinátor: Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

1. Lindner J.: Úvod - 95. let II. chirurgické kliniky (5 min)
2. Nižnanský M.: Vzácná příčina prekapilární plicní hypertenze (7 min.)
3. Slautin A.: Získaný zkrat mezi aortou a pravou síní (7 min.)
4. Svobodová A..: Pozdní komplikace kanylace centrálního žilního systému (7 min.)
5. Novotný R.: Chirurgická resekce aortálního stengraftu pro endovaskulárně neřešitelný uzávěr
(7 min.)
6. Lainková R.: Vzácná komplikace endovaskulární intervence brachiálním přístupem (7 min.)
7. Salmay M.: Ruptura kryoprezervovaného allotransplantátu v aorto-ilické oblasti (7min.)
8. Lukáč P.: Pulmonální AV malformace jako příčina paradoxní embolizace u 50ti leté pacientky
(7 min.)
Diskuze – 40 min.


DNE 28. LISTOPADU 2016
Přednáškový večer 1. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Přednosta: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

EISELTŮV VEČER
Imunologie v hematologii
Večer ke 145. výročí založení I. české interní kliniky

Koordinátor: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Předsedající Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Trněný M.: Úvod – 145. let I. české interní kliniky (10 min)
2. Klener P.: Principy imunoterapie (10 min.)
3. Válková V.: Alogenní transplantace jako příklad imunoterapie (10 min.)
4. Pytlík R.: Monoklonální protilátky v léčbě hematologických malignit (10 min.)
5. Otáhal P.: Vakcinace a chimerické antigenní receptory (10 min.)
6. Kořen J.: Blokátory kontrolních imunitních bodů („immune checkpoints“)v hematologii (10 min.)
7. Špička I.: Imidy, mechanismus účinku a jejich použití (10 min.)

Diskuze – 40 min.


DNE 5. PROSINCE 2016
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze

Thomayerova přednáška
Imunologie očima klinika

Přednášející: MUDr. Jaroslav Svoboda
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


Dne 12. PROSINCE 2016
Předvánoční večer Spolku českých lékařů v Praze

Předvánoční večer SČL v Praze
Fenomén Shakespeare

Přednášející: Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Předsedající: Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Přednáška s kulturním programem a malým pohoštěním

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.
Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK Praha ( B02095 a B02096).


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 72 poslední aktualizace: zburi, 22.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít