1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Ing. Vladislava Kohútová

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče, Zdravotnická technika (Bc+Mgr)
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Jaroslava Staňková
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Vladěna Topičová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mhola| tisk | spravovat

Smlouvy o zabezpečení odborné praxe - fakulta smlouvy nevyžaduje. Pokud zvolené pracoviště smlouvu na praxi požaduje, teprve potom si ji student vyřizuje.

· Studenti vykonávají prázdninovou praxi ve zdravotnických zařízeních dle vlastního výběru.

· Smlouva není povinná. Student si zařizuje smlouvu, pouze pokud jí zdravotnické zařízení požaduje.

· Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy, je nutné, aby smlouva byla podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran- nemocnice, fakulta, student). Jeden originál smlouvy předá student ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě, druhý na studijní oddělení 1. LF UK, třetí zůstává studentovi. Zasílání smluv poštou fakulta nevyřizuje.

· Fakulta neakceptuje jiný vzor smlouvy než fakultní viz příloha č.1. Výjimkou je Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) příloha č. 3 a Vinohradská nemocnice příloha č. 4. Pokud zdravotnické zařízení předloží vlastní návrh smlouvy, doporučujeme vykonání praxe v jiném zdravotnickém zařízení (VFN a výuková pracoviště 1. LF UK uzavření smlouvy nepožadují).

· Rámcová smlouva Na pracovištích, se kterými má 1. LF UK uzavřenu rámcovou smlouvu, není nutné uzavírat trojstrannou individuální smlouvu. Praxi si student domlouvá na oddělení vzdělávání příslušného zdravotnického zařízení nebo u pověřené osoby a uzavře případně smlouvu dvoustrannou - pouze se zdravotnickým zařízením.

Jsou to tato pracoviště: Ústřední vojenská nemocnice, Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce, FN Motol, Thomayerova nemocnice, Krajská zdravotní a.s. (Nemocnice Děčín, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Chomutov), Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl a Svitavy) a vybraná zdravotnická zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s.).

Thomayerova nemocnice- nejméně 14 dní před zahájením praxe student doručí do Centra pro vzdělávání TN podepsanou žádost o školící místo a potvrzení o studiu. http://www.ftn.cz/vzdelavani/centrum-pro-vzdelavani


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení . počet zobrazení: 2826 poslední aktualizace: mhola, 06.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít