1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Seznamovací kurz pro první ročníky v Dobronicích 2016

Na přelomu srpna a září se konaly tradiční seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků v Dobronicích u Bechyně. Během čtyř turnusů se v příjemném areálu na břehu Lužnice vystřídalo více než 300 studentů lékařských i nelékařských oborů. Každá skupina zde měla své průvodce – studentského a učitelského tutora.

64480Během pobytu probíhalo mnoho aktivit; kromě sportování se účastníci zapojili do nácviku dentální hygieny a tréninku první pomoci. Ta zahrnovala nejen teoretickou přípravu, ale také akční simulace dopravní nehody a dalších emergentních situací.  

Na studenty čekalo také seznámení s vedením fakulty, akademickým senátem a spolky, které na naší škole působí. Večerní program byl velmi povedený; u ohniště se hrálo na kytaru a často byla uspořádána výprava do nedaleké restaurace U Holanďana, kde byly všechny nabyté informace řádně zkonzultovány. 

 

  Photo by Petr Heřman


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 938 poslední aktualizace: zburi, 02.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít