1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
jzasp| tisk | spravovat

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty UK - počty bodů pro přijetí

V Praze 1. 7. 2016

Rozhodnutí děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

o přijímacím řízení na akademický rok 2016/2017

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze rozhodl na základě znění zákona č.111/1998 Sb., v platném znění a v souladu s Řádem přijímacího řízení 1. LF Univerzity Karlovy v Praze

takto:

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Všeobecné lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 23.6.2016 na fakultě 166 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium studijního programu Zubní lékařství, kteří získali v přijímacím řízení dne 23.6.2016 na fakultě 223 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21. – 23.6.2016 na naší fakultě 100 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21. – 23.6.2016 na naší fakultě 105 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie, v prezenční formě, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 78 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 90 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, v kombinované formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 55 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční terapeut, prezenční forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 84 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční terapeut, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 74 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium bakalářského studijního programu Porodní asistence, obor Porodní asistentka, v prezenční formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 77 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, kombinovaná forma studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21. – 23.6.2016 na naší fakultě 88 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Ergoterapie, v prezenční formě, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 18 a více bodů, jsou přijati ke studiu

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Intenzivní péče, v kombinované formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 149 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· Všichni uchazeči o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční specialista, v kombinované formě studia, kteří získali v přijímacím řízení dne 21.6.2016 na naší fakultě 31 a více bodů, jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Adiktologie, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.

· U uchazečů o studium magisterského studijního programu Specializace ve zdravotnictví, obor Nutriční specialista, v prezenční formě, kteří splnili stanové podmínky pro přijetí, bylo upuštěno od přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.
                                                                                  prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

                                                                                           děkan fakulty


 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení . počet zobrazení: 9238 poslední aktualizace: jzasp, 13.07.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít