1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Studijní oddělení

Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Jana Zaspalová

Tel: 224 964 201


Úřední hodiny

Pondělí 07.45-12.30
Úterý 12.30-15.00
Středa 07.45-12.30
Čtvrtek 12.30-15.00
Pátek   zavřeno


Od 1.7. do 31.8.

pouze ve středu
od 9.00-11.00
a 13.00-15.00 hod.

Přípravné kurzy

mlino 01.08.2013

Úvod

Jak se lze na přijímací zkoušky připravit? Samozřejmě studovat. Přesto existují věci, které Vám s přípravou mohou pomoci. Na naší fakultě existují přípravné kurzy, na nichž vyučují učitelé fakulty. Tyto kurzy Vám mohou pomoci s biologií, chemií, fyzikou či latinou. Mimo to jsou k dispozici skripta s modelovými otázkami k přijímacím zkouškám.

jzasp 03.11.2016

Přípravné kurzy pro akademický rok 2016/2017

Podání přihlášky je možné od 10.8.2016


Zahájení:

Kurz bude zahájen začátkem října 2016 ukončení v dubnu 2017. Informace o úvodní hodině, budou rozeslány koncem září, na mail uvedený v přihlášce.


Kurz typu A - zahájení: 3.10.2016
probíhá každé pondělí a úterý od 17.00 do 18.30 hod.
lichý týden - přednášky z fyziky a chemie,
sudý týden - přednášky z biologie a latiny.
CENA: 7.000,-- Kč.


Kurz typu B - zahájení: 8.10.2016
probíhá 1x za měsíc v sobotu od 8.30 do 13.30 hod. (s 15 min. přestávkami mezi předměty)
přednášky - z fyziky, chemie a biologie.
CENA: 5.000,-- Kč.
Tento kurz je vhodný pro mimopražské zájemce.


Přihlášení do kurzu:
Uchazeč vyplní přihlášku (Založení nové přihlášky) pomocí webové aplikace IS Studium, následně jí potvrdí. Přihláška se podává pouze elektronickou formou a to do konce září - přihláška se netiskne a nezasílá poštou.


Platba za kurz:
Poplatek za kurz musí být uhrazen pod VS, který je totožný s ID přihlášky. Pokud nebude u platby správně vyplněn VS a SS, platba se nepřiřadí k přihlášce a přihláška nebude zaregistrovaná.

Bankovní spojení pro platbu naleznete v SISu.


Všeobecné informace:

Absolvování kurzů neopravňuje absolventy k přijetí ke studiu na UK 1. LF. Pro přijetí na UK 1. LF musí absolvent kurzu splnit podmínky přijímacího řízení. Ubytování, stravování ani dopravu fakulta nezajišťuje.

Před podáním přihlášky se, prosím, seznamte s opatřením děkana č.8/2015.

 


 

 


mlino 11.08.2016

Rozvrh kurz A zimní semestr

Rozvrh uvnitř článku ...

mlino 07.12.2016

Sylabus kurz A zimní semestr

Sylabus uvnitř článku ... Rozvrh naleznete ZDE.

mlino 11.08.2016

Rozvrh kurz B zimní semestr

Rozvrh uvnitř článku ...

mlino 11.08.2016

Sylabus kurz B zimní semestr

Sylabus uvnitř článku ... Rozvrh naleznete ZDE.


mlino 11.08.2016

Rozvrh kurz A letní semestr

Rozvrh uvnitř článku ...Přednášky se budou konat ve velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 a v posluchárně Fyziologického ústavu, Albertov 5, Praha 2, vchod dvorem.
Sylabus je k dispozici ZDE..

mlino 03.10.2016

Sylabus kurz A letní semestr

Sylabus uvnitř článku ... Rozvrh naleznete ZDE.

mlino 11.08.2016

Rozvrh kurz B letní semestr

Rozvrh uvnitř článku ... Přednášky se budou konat ve velké posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2 a v posluchárně Fyziologického ústavu, Albertov 5, Praha 2, vchod dvorem..
Sylabus je k dispozici ZDE.

mlino 11.08.2016

Sylabus kurz B letní semestr

Sylabus uvnitř článku ...


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení . počet zobrazení: 261772 poslední aktualizace: 07.12.2016
zavřít