1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

 

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

esvob| tisk | spravovat

Prezentační dovednosti 2016

HARMONOGRAM KURZU 2016

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
ve spolupráci se společností Casteam

zahajuje v letošním roce kurz

Prezentační dovednosti I.

pro pedagogické pracovníky 1. LFUK

garantem projektu je doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

Kurz bude probíhat v září 2016,
1x týdně v době 14 – 17 hodin v prostorách 1. LF UK.

Obsahem kurzu je:
Identifikace svého vlastního prezentačního potenciálu, osvojení různých stylů vzdělávání dospělých osob, nácvik profesionálního vystoupení, osvojení prezentačních dovedností, nalezení a odbourání chyb ve vlastní prezentaci, udržení pozornosti posluchačů, práce s neverbalitou, práce s informacemi s důrazem na srozumitelnost.

Kurz je pro účastníky zdarma.

Reference u kolegů, absolventů Prezentačních dovedností.

Podrobnější organizační informace získají zájemci v květnu t.r.

Přihlášky prosím zasílejte obratem, nejpozději do 30. dubna 2016 na níže uvedený kontakt.

Eva Svobodová
1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
tel. : 22496-4571
mobil: 732 146 799
e-mail: eva.svobodova@lf1.cuni.cz


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 964 poslední aktualizace: tnikl, 26.10.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít