1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Přednáškové večery

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci lednu – březnu 2016 pravidelné přednáškové večery s diskusí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 25. LEDNA 2016

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

Klausův večer

Ošetřovatelská péče v oborech gynekologie, porodnictví a neonatologie

Koordinátor: Hana Rittsteinová, vrchní sestra gyn.por.části kliniky

Předsedající: prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

1. Martan A.: Úvod (5 min.)

2. Chrzová A., Máchová Z.: Management nelékařů VFN Praha v průběhu času (15 min.)

3. Kulhavá M.: Role mentorky klinické praxe v přípravě porodních asistentek (10 min.)

4. Šimonová D.: Kontrolovaný podtlak v hojení pooperační rány (15 min.)

5. Kolářová M.: Podíl spolupráce neonatologických sester na knize Doc. phil. PhDr. Laury Janáčkové, Csc.(10 min.)

6. Šimonová D.: Edukace pacientky nebo jejich blízkých v ošetřování stomie (10 min.)

7. Jeřábková P., Samková N.: Vítězství neonatologie (10 min.)

Diskuse – 30 min.

DNE 1. ÚNORA 2016

Přednáškový večer I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Kukulův večer

Komplikace a náhlé příhody v souvislosti s onkologickou léčbou v chirurgických oborech

Koordinátor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

1 Krška Z.: Úvod (5 min.)

2. Petruželka L.: Základní přehled onkologické léčby a možných komplikací (10 min.)

3. Matek J., Tesařová P.: Nežádoucí účinky protinádorové chemoterapie (10 min.)

4. Frýba V., Kristianová H.: Vliv biologické léčby na operační výkon a jeho konsekvence (10 min.)

5. Ulrych J., Kimleová K.: Neoadjuvantní léčba – její rizika (10 min.)

6. Tesař J., Trča S.: Časné a pozdní účinky radioterapie (10 min.)

7. Hoskovec D.: Onkologická léčba a timming operačního výkonu (10 min.)

Diskuse – 40 min.

DNE 8. ÚNORA 2016

Přednáškový večer III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Charvátův večer

Hyperlipoproteinemie v roce 2016

Koordinátor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

1. Češka R.: Úvod – Půl století familiární hypercholesterolémie na III. interní klinice (12 min)

2. Schwarzová L.: Molekulární genetika hyperlipoproteinémií (12 min.)

3. Zlatohlávek L.: Nefarmakologická léčba HLP a metabolického syndromu u dětí (12 min.)

4. Vrablík M.: Nová hypolipidemika (12 min.)

5. Šnejdrlová M.: Lze ještě zlepšit realitu léčby HLP v praxi? (12 min.)

Diskuse – 30 min.

DNE 15. ÚNORA 2016

Maydlova přednáška

Století kolorektální chirurgie

Přednášející: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

DNE 22. ÚNORA 2016

Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, DrSc.

Jonášův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

1. Horák J.: Úvod (5 min.)

2. Uzlová N, Klimešová, N.: FibroScan (Vibration-Controlled Transient Elastography): Využití přístroje v praxi (10 min.)

3. Klimešová N, Grussmannová M, Krátká K, Havrda M, Horák J.: Ischemické komplikace léčby hepatorenálního syndromu terlipresinem – kazuistika (10 min.)

4. Vejvodová M.: Naše zkušenosti s léčbou chronické hepatidy C novými antivirotiky (10 min.)

5. Uzlová N.: Purple urine bag syndrome (10 min.)

6. Dostalíková M, Balušíková K, Horák, J.: Regulace vstřebávání železa (10 min.)

7. Balušíková K, Dostalíková M, Tachecí I, Krátká K, Kovář J, Horák J.: Genová exprese molekul účastnících se transportu železa v etážích duodena (10 min.)

Diskuse - 30 min.

DNE 29. ÚNORA 2016

Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha

Přednosta: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Koordinátor: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

1. Pelikánová T.: Úvod (5 min.)

2. Jirkovská A.: Je prevence amputací u diabetiků reálná? (15 min.)

3. Saudek F.: Zobrazování Langerhansových ostrůvků (15min.)

4. Brunová J.,Kratochvílová S.: Osteoporóza a osteopenie u diabetiků po transplantaci ledviny a pankreatu (15 min.)

5. Kopecký J.,Wohl P.: Domácí parenterální výživa (15 min.)

Diskuse - 30 min.

DNE 7. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze

Přednosta: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

Seklův večer

Genetika vybraných nádorových onemocnění

Koordinátor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

Předsedající: prof. MUDr. Petr Goetz, DrSc..

1. Kohoutová M.: Úvodní slovo ( 5 min.)

2. Kleiblová P.: Analýza genetické predispozice ke vzniku karcinomu prsu a ovarií u rizikových pacientů (15 min.)

3. Musil Z.: Molekulárně biologická analýza nádorů nadledvin (15 min.)

4. Vodička P.: Biomakery v kolorektální karcinogenezi (15 min.)

5. Korabečná M.: MicroRNA v roli potencionálních biomakerů u nádorových onemocnění (15 min.)

Diskuse 30 min.

DNE 14. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Přednosta prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Srdeční zástava – výzva pro akutní kardiologii

Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Předsedající: prof. MUDr. Vladimír Staněk, DrSc.

1. Linhart A.: Úvod (5 min.)

2. Bělohlávek J.: Srdeční zástava je častá (5 min.)

3. Král A.: Akutní infarkt a srdeční zástava (10 min.)

4. Skalická H.: Akutní myokarditis a srdeční zástava (10 min.)

5. Šmíd O.: Plicní embolie a srdeční zástava (10 min.)

6. Bělohlávek J.: Nové trendy v léčbě srdeční zástavy (10 min.)

Diskuse 30 min.

DNE 21. BŘEZNA 2016

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Kafkův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.

Předsedající: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

1. Šnajdauf J.: Úvod (5 min.)

2. Šimsová M.: Duplikatury duodena (10 min.)

3. Frýbová B.: Těžká poranění jater u dětí (10 min.)

4. Poš L.: Pooperační komplikace u Hirschsprungovy choroby (10 min.)

5. Trachta J.: Balanitis xerotica obliterans u dětí (10 min.)

6. Pýchová M.: Nádory varlat u dětí (10 min.)

Diskuse 30 min.

Vzdělávací akce jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a jsou ohodnoceny 2 kredity. Přednášky jsou zařazeny jako volitelný předmět pro studenty 1. LF UK Praha (B02095 a B02096).

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 601 poslední aktualizace: zburi, 07.11.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít