1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Pozvánka na konferenci „Uprchlická krize a Česká republika“

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci „Uprchlická krize a Česká republika“, která se bude konat dne 12. listopadu 2015 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (nám Curioevých 7, Praha 1). Program konference naleznete ZDE a přihlašovací formulář naleznete ZDE.


Konference nabízí debatu nad právní stránkou problematiky uprchlictví a nad možnostmi, které právo pro její řešení nabízí. Právo totiž již dnes odpovídá na otázky spojené s tím, komu má a komu nemá být udělena ochrana, zda je možné lidi, kteří přicházejí v současné uprchlické a migrační vlně navracet a kam, zda má být ochrana trvalá nebo dočasná a jaká je tu souvislost s integrací, jak má vypadat integrace, zda a jak je možné zavřít hranice, jak řešit rizika, která s sebou větší příliv osob přináší či zda je potřeba zvažovat ekonomickou stránku věci.

Proto nabízíme shrnutí základních bodů mezinárodního, evropského a českého práva, a právní rozbor v současnosti diskutovaných témat spojených s uprchlictvím a (do určité míry i s) migrací z úst těch, kdo se jimi dlouhodobě zabývají. Debata bude cílena i na širší kontext souvislostí tématu s lidskými právy a věnovat se budeme i možnostem řešení. Ač se nyní často setkáme v debatách s pojmy azyl či uprchlictví, jsou i další řešení, například doplňková ochrana, stejně jako se často nehovoří o tom, že poskytovaná ochrana může být dočasná a ti, jimž poskytneme útočiště, se mohou po skončení problémů v jejich zemi vrátit domů. To vše a mnoho dalších věcí chceme na setkání probírat. Konference se jako řečníci účastní mimo jiné experti z Belgie, Rakouska a Maďarska.

Kvůli omezené prostorové kapacitě prosíme o zaslání přihlášky nejpozději do 1. listopadu 2015 na emailovou adresu: martin.faix@upol.cz.

Jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina (zde je zajištěno tlumočení).


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 303 poslední aktualizace: zburi, 21.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít