1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 


E - Bulletin Jednička 38807
mfial| tisk | spravovat

Počty mladých lékařů odcházejících do ciziny už pět let nerostou

Počty lékařů odcházejících do zahraničí do roka od promoce se posledních pět let nezvyšují a drží se do deseti procent z celkového počtu absolventů. Zájem o ně, stejně jako o studium na českých i slovenských lékařských fakultách, je ze všech zemí EU. Svědčí to o tom, že kvalita studia je špičková, uvedli děkani na sjezdu lékařských fakult v Plzni. Problémem příštích let však podle nich může být nedostatek pedagogů. Jejich platy jsou podle děkanů dramaticky podhodnocené, což se týká všech kategorií od asistentů po profesory.

"Hodnocení učitelů na lékařských fakultách by mělo být v relaci k dalším profesím v republice. Když asistent na vysoké škole, tedy na nejnižší pedagogické hodnosti, má pracovat za 18 tisíc korun hrubého, tak je to k vážnému zamyšlení," řekl děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo. Ti, kteří učí na lékařských fakultách, jsou podle něj lidé s velkým potenciálem, řada z nich pracuje na vědeckých projektech a mají částečné úvazky v klinických oborech.

Největším problémem je dlouhodobě se snižující rozpočet fakult, který se odvíjí od dotací státu na studenty. "Výuka u nás hodně stojí na entusiasmu pedagogů a v některých oborech už je velmi obtížné sehnat učitele, protože jim to prostě nestojí za to," řekl Šedo. Některé předměty v medicíně podle něj učí řada lidí, kteří nemají žádnou klinickou praxi.
Nástupní plat mladého lékaře v Německu je zhruba čtyřnásobný proti ČR, kde je 20 až 25 tisíc korun měsíčně. Nejvíce absolventů odchází do právě do Německa, ale podle děkanů jdou do všech zemí EU, což dokazuje vysokou kvalitu českého vzdělávacího systému.

"Peníze jsou sice základem všeho, ale lidi lze lákat i tím, že dělají práci, která je nesmírně zajímá," řekl děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni Boris Kreuzberg. Proto ze špičkových pracovišť, jako jsou fakultní nemocnice s novými vědeckými centry, odchází podstatně méně lékařů než z menších nemocnic.

Plzeňská fakulta má pětinu zahraničních studentů, tedy 400. "Posledních čtyři pět let roste počet studentů z Bavorska a Saska, jichž je sedmdesát až osmdesát," řekl Kreuzberg. Pro fakulty to kromě zdroje doplňkových příjmů znamená prestiž. Cizince si fakulty vybírají velmi pečlivě a jsou to ti nejlepší. Nastavují tak vysokou laťku českým studentům. Na pražské fakultě je podle Šeda do 30 procent zahraničních studentů, nejvíce z Británie, dále z Izraele a pak napříč zeměmi EU. Vinou toho, že se financování lékařských fakult rok od roku zhoršuje, rozšiřují se díky příjmům z cizinců možnosti pro české studenty, řekl Šedo.

"Nejde jen o peníze. Naše vláda podporuje návraty lékařů na Slovensko 10 tisíci a 50 tisíci eury. Motivací je ale vrátit se do zdravého prostředí pro lékaře i pacienty," řekl děkan Lékařské fakulty Univerzity Komenského z Bratislavy Juraj Šteňo. Na jeho fakultě je z více než 3000 studentů 900, kteří se učí v angličtině. Na Slovensku počet odcházejících absolventů klesl díky tomu, že se lékařům zvýšily platy.Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace . počet zobrazení: 396 poslední aktualizace: mfial, 13.12.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít