1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 


E - Bulletin Jednička 38807
zburi| tisk | spravovat

Nový endoskop s 4K rozlišením pomáhá při léčbě rakoviny prostaty

Endoskop se speciálním 4K rozlišením testují jako první v Česku lékaři urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Díky nové technice je operace přesnější a rychlejší. Lékařům pomáhá třeba při léčbě rakoviny prostaty. Na tu jen u nás umírají 4 muži každý den.

„Když vám sdělí diagnózu, tak člověk přemýšlí, co bude, nebude a co dál. Jak dalece je to špatné. Psychicky člověk dostane sodovku,“ říká 56letý Tomáš Heyrovský z Prahy, kterému lékaři oznámili, že má rakovinu prostaty, i když žádné potíže do té doby neměl.

Více zde

55793


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace . počet zobrazení: 356 poslední aktualizace: zburi, 04.09.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít