1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Novinky v biomedicínském výzkumu

V úterý 3. listopadu 2015 úspěšně proběhla první část postgraduálního kurzu „Novinky v biomedicínském výzkumu“ (pro oborovou radu Chemie a biochemie, Fyziologie a patofyziologie člověka), na kterém vystoupili Jonathan S. Duke-Cohan, Ph.D., z Harvard Institutes od Medicine a Petr Bartůněk, Ph.D., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na Vás 18. listopadu 2015 ve Velké zasedací místnosti děkanátu (Na Bojišti 3, Praha 2).

57592

57378


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 505 poslední aktualizace: edavi, 03.11.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít