1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Nově vyhlášená výzva OP PPR - Podpora transferu technologií

Dne 29. 9. 2016 Magistrát hlavního města Praha, odbor evropských programů vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci OP Praha – pól růstu ČR s názvem „Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.“

Cílem této výzvy je podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a příprava jejich zavedení do praxe. Aktivity projektu budou prováděny ve dvou fázích – Ověření proveditelnosti a Příprava komercionalizace. Předmětem podpory jsou výdaje žadatele spojené s přípravou komercializace, nikoli vlastní komerční aktivity generující příjem. Komerční činnost musí probíhat až po konci období realizace, tj. v období udržitelnosti.

Spoluúčast financování projektu ze strany žadatele činí 10 %.

Veškeré potřební údaje k výzvě naleznete na odkaze:

http://penizeproprahu.cz/vyzva-24-podpora-transferu-technologii-a-znalosti-z-vyzkumnych-organizaci-do-praxe/

V případě zájmu o výše uvedené kontaktujte OSTR - vojtech.malina@lf1.cuni.cz nebo renata.skotnicova@lf1.cuni.cz do 21. 10. 2016.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 48 poslední aktualizace: zburi, 13.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít