1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Na fakultě se nově vyučuje obor porodní asistentka

Pro porodní asistentky se na 1. LF UK nově otevřel bakalářský obor. Do prvního ročníku akademického roku 2015/2016 nastoupilo 28 žen. Slavnostní zahájení se uskutečnilo 1. října 2015, při němž novopečené studentky obdržely v upomínku Pamětní list.

56736

Studijní program byl připraven podle požadavků Světové zdravotnické organizace a Evropské unie. Teoretická i praktická výuka se bude odehrávat zejména na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Garantem oboru je přednosta kliniky prof. Alois Martan. Uvedl, že příprava porodních asistentek na klinice má dlouholetou tradici, a proto ji zavazuje, aby ve výuce pod vedením zkušených porodníků pokračovala.

Praxe budoucích porodních asistentek se bude odehrávat pod vedením jednotlivých mentorů. Studentky se mohou zapojit také do projektů a grantů, které se na této klinice existují.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 914 poslední aktualizace: zburi, 05.10.2015
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít