1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
mjust| tisk | spravovat

MPO vyhlášení soutěže TRIO

Důležité termíny a informace:

Popis

Termín odevzdání do:

Finální verze přihlášky

21. 11. 2016 16:00

Souhlas přednosty dle opatření 8/2012

21. 11. 2016 16:00

Na webu MPO jsou zveřejněny podmínky s kompletní zadávací dokumentací druhé veřejné soutěže v programu TRIO -http://www.mpo.cz/dokument181436.html
Při přípravě přihlášky je nutno postupovat v souladu s Opatření děkana č. 8/2012 (podávání žádostí o projekty viz
. www.lf1.cuni.cz/opatreni), tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky.
Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven na 21.11.2016.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU
Ekonomickou část projektu konzultujte s paní Danou Hudákovou (l. 4321). Mzdové náklady s pí Ivou Sekulovou, Personální a mzdové oddělení (l. 4341).
Konzultace s výše uvedenými je podmínkou k podání kompletní přihlášky. Bez konzultace nebude projekt podán do soutěže.

                                                                                       prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
                                                   proděkanka pro grantovou problematiku a postgraduální doktorské studium

 

 

 

 

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 53 poslední aktualizace: mjust, 12.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít