1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

stuka| tisk | spravovat

Mohou si učitelé a zaměstnanci VŠ instalovat doma bezplatně produkty společnosti Microsoft?

Mohou si učitelé a zaměstnanci VŠ instalovat doma bezplatně produkty společnosti Microsoft?

Odpověď na tuto otázku byste opět mohli najít v textu Rámcové smlouvy MS Select pro vzdělávání v odstavci nazvaném Užívací práva k produktům pro práci doma., který říká:

Učitel nebo jiný zaměstnanec školy (ne student, pokud ve škole také není zaměstnán), který je výhradním (primárním) uživatelem počítače, na kterém je legálně zakoupena licence některého z produktů Office, Office Professional, Office Premium, Publisher, Project, Visio Standard, Visio Professional, Visio Enterprise, Visio Technical a nebo FrontPage si může na svém osobním přenosném nebo domácím počítači nainstalovat druhou kopii takového produktu, ovšem výhradně pro účely spojené s prací pro školu, a po dobu trvání smlouvy MS Select pro vzdělávání. Toto neplatí pro počítače v učebnách škol.

V případě, že např. u jednoho počítače v kabinetu pracuje několik učitelů, musí se dohodnout, který z nich je primárním uživatelem daného produktu, a pro ostatní může škola zakoupit pro domácí užívání speciální licenci, která se označuje WAH (Work at Home). Tuto licenci může škola zakoupit i pro ty učitele, kteří se v prostorách školy nemohou připravovat na výuku na počítači, ale mají k dispozici domácí počítač, který by chtěli k takovému účelu využít. Je pak vhodné aby si škola vedla přesné záznamy o domácím užívání jednotlivých produktů MS Select.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 13195 poslední aktualizace: 26.11.2012
Hodnocení: (hodnotilo 113 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít