1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

stuka| tisk | spravovat

Microsoft Select - základní informace

Microsoft Select pro vzdělávání

Stručné shrnutí: Jako pracovník 1.LF UK Praha (obecně školství) máte možnost pořízení software firmy Microsoft podle smlouvy SELECT uzavřené s MŠMT.  Konkrétně na naší fakultě si můžete objednat libovolný SW z ceníku (viz připojený soubor)  přes paní Novotnou z OVT 1. LF UK. 
Výjimkou jsou operační systémy, které nejsou zahrnuty do smlouvy SELECT a musí tedy být pořízeny s počítačem při jeho nákupu. Ceník "Select pro školství" nabízí k operačním systémům možnost upgrade.
Vlivem harmonizace českých verzí s anglickými již nové ceníky (od října 2007) nerozlišují české verze. Anglické licence automaticky zahrnují právo na českou verzi.

Současná verze smlouvy MS Select pro vzdělávání

Dne 10. 6. 2009 byla ministryní školství mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslavou Kopicovou podepsána smlouva Academic Select Plus. Tato smlouva navazuje na všechny předchozí smlouvy Select pro vzdělávání v rámci kterých mohli všechny akademické instituce České republiky získávat produkty společnosti Microsoft za nejvýhodnějších cenových podmínek.

Academic Select Plus přináší akademickým zákazníkům nové výhody, které vyplývají z aktuálních požadavků na pořizování licencí softwarových produktů. Academic Select Plus je nekonečná smlouva v rámci které se mohou jednotlivé školy zaregistrovat a následně objednávat licence podle aktuálních potřeb na IT dané školy.

http://www.microsoft.com/cze/education/licence/academic_select/default.mspx#EOD

MS Select na UK

V říjnu 2009 začala platit afilační dohoda ke smlouvě MICROSOFT SELECT PLUS pro Univerzitu Karlovu.

http://uvt.cuni.cz/UVT-399.html

Získání produktů MS Select

Na 1.LF UK jsou žádosti vyřizovány prostřednictvím pí. Novotné v OVT 1.LF UK.


V rámci smlouvy Select jsou produkty nabízeny formou Licence nebo balíku Licence se Software Assurance a jsou rozděleny do kategorií (aplikace, operační systémy, servery).

Ceník produktů Microsoft Select naleznete v připojeném souboru 
(nahoře nad článkem hledejte obrázek sponky).

Vysvětlivky ke zkratkám používaným v ceníku SELECT:

MVL Microsoft Volume License Označení mulitlicenčního programu Select
CAL Client Access Lisense klientská licence pro přístup k serveru
SA Software Assurance tzn. zajisteni pravo na budouci verze softwaru
ProPlus Professional Plus
Ent Enterprise
Std Standard
Svr Server

Odpovědi na další nejčastější dotazy:

  • Licence zakoupené v selectu jsou trvalé a patří škole. Nejsou vázány na konkrétní počítač.
  • Některé, zejména starší verze již nejsou v ceníku. V selectu platí tzv. právo downgrade – tedy používat i starší verze produktu (např. vlastníte Office 2010, ale budete používat verzi Office 2003).
  • V selectu platí tzv. vícejazyčné právo – tedy právo používat jinou jazykovou verzi, pokud není daná verze v ceníku za vyšší částku. Tato výjimka nebývá častá, přesto se občas vyskytuje a je lepší to konzultovat se svým prováděcím centrem (vyskytuje se např. u serverů).
  • Při nákupu nového počítače škola musí zakoupit OEM verzi (nebo plnou verzi) operačního systému. Pokud na počítačích nemáte žádný legální operační systém (firma jej nedodala, předchůdce nenakoupil apod.), měl by OS zlegalizovat přinejmenším tím způsobem, že zakoupíte nejlevnější operační systém MS a k tomu příslušný upgrade pomocí SELECTu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 13425 poslední aktualizace: hmel, 07.03.2017
Hodnocení: (hodnotilo 25 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít