1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Mezinárodní urologický kongres upozorní na problém nočního pomočování dětí

Jedním z hlavních témat mezinárodního kongresu dětských urologů, který se uskuteční 14. až 17. října 2015 v Praze, bude noční pomočování dětí. Na sobotu 17. října účastníci této odborné akce (26th ESPU Congress 2015), která je mimořádně pořádána společně s americkými společnostmi dětské urologie a s Mezinárodní společností pro kontinenci dětí (ICCS), vyhlásí první Světový den pomočování (Bedwetting Day). Jeho cílem je upozornit na tuto závažnou poruchu, která trápí až 15 procent pětiletých dětí. Do Prahy přijede více než 1100 dětských urologů z 68 zemí celého světa, uvedl prezident kongresu doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., z dětského oddělení Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (1. LF UK a VFN).

Hlavním organizátorem odborné akce je Evropská společnost pro dětskou urologii (ESPU). Náplní vědeckého programu jsou onemocnění ledvin, močových cest a pohlavního ústrojí u dětí a dospívajících. Vyvrcholením bude sobotní společné setkání zaměřené na funkční poruchy močení se zvláštním důrazem na nejčastější problém – na noční pomočování.

„Tato porucha významně zhoršuje kvalitu života nejen dětí, ale i celé rodiny, a neměla by být přehlížena. Dlouhotrvající noční pomočování představuje psychickou a sociálně-ekonomickou zátěž, která může někdy vyústit až v psychiatrické problémy. Smyslem vyhlášení Světového dne pomočování je dát na vědomí široké veřejnosti a rodičům, že porucha může být účinně léčena,“ řekl Radim Kočvara. Podle něj se nemoc dá vyléčit režimovými opatřeními a podáváním léků.

Podle odborné společnosti International Consultation on Incontinence (ICI) se za noční pomočování považuje únik moči ve spánku u dětí starších pěti let, který je častější než dvakrát měsíčně. Porucha se může projevit špatným prospíváním ve škole nebo problémy v kontaktu s vrstevníky. „Je zapotřebí, aby dítě, rodič i lékař o tom byli schopni beze strachu a studu diskutovat. Kvůli podceňování problematiky se často nedostane pacientovi potřebné léčby. Právě lékař by však měl být tím, kdo bude rodiče motivovat o obtížích hovořit a včas je řešit,“ připomněl dětský urolog MUDr. Marcel Drlík.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN slaví letos 40 let od svého založení. Poskytuje komplexní odbornou diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu urologie s výjimkou transplantace ledvin. „Nedílnou součástí klinické práce je také výuka pregraduálních i postgraduálních studentů. Klinika slouží rovněž jako významné výukové centrum urologie a dětské urologie v rámci Evropských struktur,“ připomněl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

„Pro svoji tradiční a dlouholetou vynikající úroveň je vyhledávána kolegy i pacienty nejen z oblasti přirozeného spádu, ale i jako superkonziliární pracoviště k řešení komplikovaných případů z celé České republiky, ze Slovenska i jiných zemí,“ dodal přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Podrobný program kongresu, na němž se podílejí Evropská společnost pro dětskou urologii (European Society for Paediatric urology – ESPU), americké společnosti dětské urologie (SPU + AAP/SOU + AAPU + SFU) a Mezinárodní společnost pro kontinenci dětí (International Children Continence Society – ICCS) a informace o Bedwetting Day najdete zde:

http://jointmeeting2015.espu.org/book/Programme_book_ESPU_2015.pdf

http://www.worldbedwettingday.com/


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 501 poslední aktualizace: zburi, 13.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít