1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání
 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání a akreditace

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

esvob| tisk | spravovat

Metodika nPrevence

(Prevence užívání návykových látek pro žáky sedmých tříd a studentů sekund víceletých gymnázií)

Program volně navazuje na metodiku Unplugged pro žáky.

Pro pedagogické pracovníky na pozici školního metodika prevence, výchovného poradce se specializací, školního psychologa, etopeda.

Akreditace MŠMT v rámci DVPP: MSMT - 15269/2015-1-578

Lektory kurzu jsou výhradně preventivní specialisté s osvědčením od autorů metodiky nPrevence pod odbornou garancí Kliniky adiktologie.


Termín konání kurzu: 8. listopadu 2016
Místo konání: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4, Praha 2
Čas: 9:00-15:00 (6 hodin, 2 hodiny metodické setkání v průběhu realizace metodiky po domluvě)
Cena: 1500 Kč (minimální počet osob pro otevření kurzu 12 osob)
Lektor a odborný garant: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Anotace kurzu:
Metodika nPrevence - ryze český program všeobecné prevence užívání návykových látek - je určena především žákům 7. tříd a sekund víceletých gymnázií. Cílem preventivního programu nPrevence je vybavit mladé lidi tak, aby v životě činili zdravá a bezpečná rozhodnutí. nPrevence je koncipována tak, aby volně navazovala na původních 12 lekcí metodiky Unplugged. Cílem je upevnit a dále posílit preventivní efekt především u užívání tabáku, alkoholu a konopných drog.
Součástí metodiky je manuál pro pedagogy, kteří budou se třídou program realizovat. Celkem čtyři 45-minutové lekce nPrevence lze realizovat v průběhu běžného školního režimu.
Metodiku realizuje se třídou pedagogický pracovník (nejčastěji školní metodik prevence) a nelze ji používat bez náležitého proškolení.

V rámci školení v metodice nPrevence pedagogové rozvíjejí dovednosti pro realizaci nPrevence a práci s doplňujícími video-prezentacemi získávají informace, které v manuálu pro učitele nejsou obsaženy prakticky nacvičují aktivity v bezpečném prostředí seznámí s dalšími kolegy, kteří nPrevenci realizují na své škole, vytváří se tak neformální síť preventivních pracovníků, kteří si mohou být navzájem prospěšní.

Optimální kvalifikace a zkušenosti pro účast v kurzu:
· absolvovaný kurz Metodiky prevence užívání návykových látek Unplugged
nebo:
· absolvované specializační studium pro školní metodiky prevence v rozsahu 250 hodin,
· anebo pedagog s 5 lety praxe v roli metodika či lektora preventivních programů a souhrnně alespoň 60 hodin kurzů s tématikou z oblasti primární prevence rizikového chování či práce se skupinou,
· anebo výchovný poradce se specializací, školní psycholog, etoped, oblastní metodik prevence v rámci PPP alespoň s 1 rokem praxe

Podmínkou získání osvědčení na závěr kurzu je absolvování kurzu v celém rozsahu (tj. 8 hodin).

Cena zahrnuje:
· 6 hodin základního kurzu, 2 hodiny následného metodického setkání
· manuál pro pedagoga
· osvědčení 1. LF UK

Přihlašování bude možné přes portál Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníků http://www.acvz.cz/. K zaplacení kurzu budou přihlášení zájemci vyzváni e-mailem.

Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 177 poslední aktualizace: esvob, 26.07.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít