1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

mfial| tisk | spravovat

MEDialogy: Závislosti v Čechách

V ČR jsou zhruba dva miliony kuřáků, tři čtvrtě milionu problémových alkoholiků, 400 000 uživatelů marihuany a další desítky tisíc lidí závislých na lécích, pervitinu a heroinu, desítky tisíc patologických hráčů atd. Pro vystudované adiktology se zde tedy naskýtá velké pole působnosti. 1. LF UK nabízí bakalářské i magisterské vzdělání v oboru adiktologie včetně doktorského studia. Svou šíří a mezioborovou koncepcí je unikátní nejen v rámci ČR, ale i celé Evropy.Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 615 poslední aktualizace: jfran, 11.03.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít