1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 


E - Bulletin Jednička 38807
mfial| tisk | spravovat

Léky snižující obsah železa v mozku mohou zpomalit Parkinsonovu nemoc

Evropská komise pro výzkum a inovace totiž schválila podporu výzkumnému projektu FAIRPARKII, který bude studovat možnost zpomalení průběhu Parkinsonovy nemoci pomocí látky snižující obsah železa v mozku. Právě železo je pro buňky mozku toxické a může způsobit jejich zánik.

„Součástí tohoto evropského projektu je i tým lékařů a výzkumníků z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Možnost zúčastnit se studie tedy budou mít i čeští pacienti trpící Parkinsonovou nemocí,“ řekl Právu ve čtvrtek profesor Aleksi Šedo, děkan uvedené fakulty.

V ČR je až 18 tisíc nemocných

Parkinsonova choroba je druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění. Podle odhadů jím v ČR trpí 14 až 18 tisíc lidí. Ačkoliv je známo, že porušená hybnost a třes u této choroby je způsobena degenerací neuronů v mozku produkujících dopamin, nejsou doposud jasné příčiny jejich zániku ani možnosti, jak mu zabránit.

„Máme léky, které účinně tlumí příznaky, ale zastavit nebo alespoň zpomalit průběh Parkinsonovy nemoci zatím nedokážeme,“ uvedl přednosta Neurologické kliniky a Centra klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze Evžen Růžička.

Nemocní Parkinsonovou chorobou mají nejvíce postiženy degenerativními změnami uvedené nervové buňky produkující dopamin. Je zjištěno, že obsahují až dvojnásobné množství železa než u zdravého člověka.

„Vysoký obsah železa je pro nervové buňky toxický a může způsobit jejich zánik, což dokazuje existence vzácných dědičných onemocnění s hromaděním železa v mozku,“ doplnil koordinátor studie prováděné v pražském centru Petr Dušek.


 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace . počet zobrazení: 527 poslední aktualizace: zburi, 17.02.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít