1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Křest publikace Vzácné nádory v onkologii

Děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo pokřtil v úterý 6. října 2015 publikaci MUDr. Kateřiny Kubáčkové a kol. Vzácné nádory v onkologii, do níž přispělo 15 odborníků z pražských a brněnských institucí. Dalšími kmotry publikace byli náměstek ministra zdravotnictví prof. Josef Vymazal a ředitel Ústavu hematologie a krevní transfúze prof. Petr Cetkovský.

56887

 

Publikace poskytuje aktuální pohled na vzácná onkologická onemocnění, která představují jednu pětinu všech zhoubných nádorů. Polovina nemocných však na diagnózu vzácného zhoubného nádoru umírá. Kniha je určena nejen onkologům, ale i lékařům dalších specializací, kteří mohou tyto diagnózy zachytit v jejich časném stadiu. Samostatné kapitoly jsou věnovány vzácným tumorům kůže, CNS a nervového systému, hlavy a krku, hrudníku, gastro- intestinálního traktu, genitourinárního traktu, prsu, nádorům endokrinním a gynekologickým, vzácným hematologickým malignitám, nádorům neznámého origa a vzácným syndromům dědičné nádorové predispozice. Autoři přehledným způsobem shrnují problematiku jejich biologie a epidemiologie, patologie, klinické symptomatologie a diagnózy, léčby a prognózy.

Vydala Mladá fronta a.s. v edici Aeskulap.

Photo by Petr Heřman

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 441 poslední aktualizace: zburi, 07.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít