1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Křest knihy Onkologická imunologie

Publikaci Onkologická imunologie pokřtili ve Fausťáku v úterý 19. dubna 2016 rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice Mgr. Dana Jurásková. Hlavní autorkou knihy, která je společným dílem řady odborníků, je docentka Eva Závadová z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN. Pro dobrou náladu zahrál DIXIELAND přátel 1. LF UK. 61405Monografie podává aktuální pohled na imunologické aspekty vybraných onkologických onemocnění jakožto žhavé téma posledních let. V úvodních kapitolách se autoři zabývají významem imunitní reakce v rámci protinádorové terapie, vývojem, farmakologickými aspekty protinádorové imunoterapie, adoptivní imunoterapií či hodnocením imunitní odpovědi u pacientů s nádorovým onemocněním. V závěru knihy autoři zdůrazňují význam spolupráce klinického imunologa s klinickým onkologem. Specializace - Onkologie, Imunologie, Hematologie, Genetika, Biochemie, Diagnostika, Farmakologie.

Vydalo nakladatelství Mladá fronta


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 439 poslední aktualizace: zburi, 20.04.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít