1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

mfial| tisk | spravovat

Křest knihy: Muscarinic Receptor: From Structure to Animal Models

Muscarinic receptor: From Structure to Animal Models

Jako součást série Neuromethods, která je jednou z významných edic nakladatelství Springer, byli osloveni dr. Jan Jakubík z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR a prof. Jaromír Mysliveček z Fyziologického ústavu 1. LF UK k sepsání aktuálního přehledu metod, které se používají při výzkumu muskarinových receptorů. Podařilo se sestavit knihu, která popisuje základní popis muskarinových receptorů pomocí krystalografických studií, vazebných studií, autoradiografických stanovení, PET zobrazení. Kniha se zabývá i studiem alosterických účinků u muskarinových receptorů a na příkladech modelů myší s vyřazenými geny muskarinových podtypů (metoda knock-out) ukazuje jejich využití ve fyziologii a studia chování. Dá se předpokládat, že by mohla být pomůckou pro všechny vědce, kteří potřebují ke svému výzkumu studovat vlastnosti muskarinových receptorů.


 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 491 poslední aktualizace: mfial, 31.03.2016
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít