1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

"Křeslo pro Fausta" s prof. MUDr. Štěpánem Svačinou, DrSc.

Dne 26. února 2015 se v Akademickém klubu 1. LF UK konala další přednáška z cyklu "Křeslo pro Fausta". Hostem byl prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. S bývalým děkanem 1. LF rozmlouvala moderátorka Marie Retková. Děkujeme Vám za Vaši návštěvu, budeme se těšit na tu příští.

52091

Prof. Svačina vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v roce 1978. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství. V letech 1999 až 2005 stál v čele 1. LF UK. Od roku 2001 zastává funkci přednosty III. interní kliniky 1. LF UK a VFN. V lednu 2015 byl zvolen předsedou České lékařské společnosti JEP. Pracuje ve výborech pěti odborných společností. Publikoval přes 300 prací, přes 20 odborných knih a je také autorem pěti knih o medicíně.

Prof. Svačina se zajímá o historii. Ve volném čase rekreačně běhá. Pravidelně se účastní organizovaných běhů Velká
Kunratická a Běchovice-Praha.


Foto: Petr Heřman

počet zobrazení: 1167 poslední aktualizace: edavi, 09.07.2015
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít