1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Konec dobrý, všechno dobré

58454

Co můžeme jako zdravotníci udělat pro nevyléčitelně nemocné a umírající? Je dobře s pacienty mluvit o špatné prognóze? A je lepší umírat v nemocnici nebo doma? Zveme Vás na besedu o paliativní péči s odborníky z praxe - primářkou domácího hospice Cesta domů Irenou Závadovou, vedoucím lékařem Hospice dobrého pastýře Jindřichem Polívkou a dalšími, která se koná 16. 12. 2015 v 16.00 v posluchárně 3.073 v budově děkanátu 1. LF UK (3. patro, ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky). Beseda je součástí informační kampaně Konec dobrý, všechno dobré, která bude na naší fakultě probíhat ve dnech 14. - 16. prosince 2015. Bližší informace na webu konecdobry.cz.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 279 poslední aktualizace: zburi, 06.12.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít