1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

jfran| tisk | spravovat

Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR

Dne 9. září 2014 se v prostorách Akademického klubu 1. LF UK uskuteční setkání zástupců lékařských fakult v ČR na téma "Konceptuální perspektivy výuky cizích jazyků na LF v ČR".
Jednodenní konference navazuje na setkání, které se uskutečnilo v září 2009 s tématem "Aktuální problémy výuky jazyků na lékařských fakultách". Dostanou zde prostor všichni zainteresovaní, kteří mají zájem o diskuzi nad rolí jazykového vzdělávání na lékařských fakultách.

Setkání organizuje Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 778 poslední aktualizace: jfran, 04.09.2014
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít