1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

UNIVERZITA KARLOVA A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA SPOLUPOŘÁDAJÍ REKONSTRUKCI KRÁLOVSKÉ KORUNOVACE

Univerzita Karlova a Hlavní město Praha uspořádají o víkendu 3. – 4. září 2016 Korunovační slavnosti. Veřejnost se může těšit na jedinečné historické vystoupení věrně rekonstruující obřady královské korunovace. Akce se koná u příležitosti výročí 700 let od narození Karla IV. Lucemburského,krále zemí Koruny české a císaře Svaté říše římské

Korunovační slavnosti jsou završením celoročních oslav 700. výročí narození Karla IV. na Univerzitě Karlově a jsou pořádány ve spolupráci s Hlavním městem Prahou a s Arcibiskupstvím pražským i s řadou dalších veřejných institucí a partnerů.

Program slavností přiblíží veřejnosti historické události v takové podobě, v jaké je zažila středověká Praha na počátku září roku 1347. Jeho hlavní částí je realizace vědeckého projektu rekonstrukce korunovace Karla IV. českým králem podle Korunovačního řádu českých králů. Tato slavnost, při níž se stal českým králem Karel Lucemburský a královnou Blanka z Valois, se konala 2. září 1347 v románské Spytihněvově bazilice sv. Víta na Pražském hradě a celebroval ji první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Výstupem tohoto projektu bude hraný dokument České televize.

„Celé korunovační slavnosti jsou pokusem o autentické ztvárnění reálné historické události. Proto jsme pro tuto příležitost nechali vyhotovit kopie korunovačních klenotů a rouch, akce se navíc zúčastní stovky účastníků v historických kostýmech. Pro návštěvníky jsme připravili velkolepou a svým rozsahem neopakovatelnou podívanou“, uvedl vedoucí projektu Mgr. Miroslav Smaha z Univerzity Karlovy.

Celá akce začne v sobotu 3. září v 16 hodin slavnostním příchodem královského procesí na Vyšehrad. Zde Karel IV. nejprve navštíví rotundu sv. Martina a baziliku sv. Vavřince, kde podle předkorunovačního obyčeje českých králů uctí přemyslovské památky (lýkové střevíce a mošnu Přemysla Oráče). Pak se zúčastní mše svaté za vlast od 17:00 hodin v bazilice sv. Petra a Pavla. Následovat bude unikátní loučový průvod (18 – 20:30 hod), který Karla IV. doprovodí z Vyšehradu historickým centrem Prahy až k Pražskému hradu. V dějinách novodobé Prahy se bude jednat o doposud nejdelší trasu, jakou jakýkoli historický průvod absolvoval.

Samotná korunovace se uskuteční v neděli 4. září. Korunovaný český král a královna vyjdou v čele korunovačního průvodu v 15 hodin z Hradčanského náměstí na náměstí Staroměstské, kde se od 17 hodin uskuteční velkolepá historická slavnost. Návštěvníci se mohou těšit na rytířský turnaj na koních, hold české šlechty se slibem věrnosti a korunovační hostinu. Nebudou chybět ani dvorské tance, předvádění dravců královskými sokolníky a mnohá kejklířská vystoupení. Program uzavře ohňové představení.

Po oba dny bude v prostorách Karolina (Ovocný trh 3/5, Praha 1) probíhat od 10 do 18 hodin historický program „Život ve středověké Praze“: jarmark s ukázkou středověkých řemesel, městské lázně, hudební, taneční a kejklířská vystoupení. Bližší informace o slavnostech spolu s podrobným programem jsou k dispozici na stránkách

 Více informací na www.korunovacnislavnosti.cz 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 161 poslední aktualizace: zburi, 22.08.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít