1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Kabrhelův večer Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Zveme Vás na KABRHELŮV PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, který se uskuteční 30. 5. 2016 ve Velkém sále Lékařského domu (Sokolská 31, Praha 2). Téma přednáškového večera je Rizikové faktory zdraví netradičně. Účast zdarma.

Program:

17.00-17.05 Zahájení

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. (přednosta Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN)

17.05-17.20 Noční práce a rakovina

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. (Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN)

17.20-17.35 Význam různých druhů sacharidů ve stravě pro zdraví člověka

MUDr. Eva Kudlová, CSc. (Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN)

17.35 – 17.50 Toxické endogenní produkty v potravinách a jak jim čelit?

RNDr. Milena Bušová, CSc. (Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN)

17.50-18.05 Rizikový faktor tabák

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc. (Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN)

18.05-18.20 Zdravotní rizika expozice vibracím v pracovním prostředí

Ing. Anna Schlenker (Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN)

18.20-18.35 Odmítání očkování jako vážný problém veřejného zdravotnictví

prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. (Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN)

18.35-18.45 Diskuse, závěr semináře

doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 468 poslední aktualizace: zburi, 03.02.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít