1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Informace pro média

zburi 08.06.2016

Cenu J. E. Purkyně 2016 obdržela profesorka Soňa Nevšímalová z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecní fakultní nemocnice

63238Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Paní profesorka patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se značně podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí,“ doplnil děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


zburi 03.06.2016

Anatomické a Stomatologické muzeum 1. LF UK se o Pražské muzejní noci mimořádně otevřou veřejnosti; program obohatí přednáška o tetování

63201O Pražské muzejní noci v sobotu 11. června se opět po roce mimořádně otevřou pro veřejnost Anatomické a Stomatologické muzeum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Program obohatí přednáška o historii tetování Od mumií k celebritám s názornými ukázkami a pestrý doprovodný program v prostorách fakulty včetně Fausťáku – Akademického klubu 1. LF UK.


zburi 17.07.2016

MEDialogy Co se jí v Čechách

62831Informace o správné a zdravé výživě a zdravém životním stylu nejsou v české společnosti dostatečně rozšířené. Z novin a časopisů sice lidé načerpají mnoho informací, ale spíše převažují články o nesprávných dietách, navíc často spojené s reklamou na potravinové doplňky. „Na základních školách se sice vyučuje předmět Výchova ke správnému zdravotnímu stylu, ale žáci se nic nedovědí například o prevenci aterosklerózy, cukrovky či nádorových onemocnění,“ říká prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda ČLS JEP. Lépe na tom nejsou ani studenti středních škol.


zburi 16.05.2016

V evropském vědeckém výboru pro zdravotní a environmentální rizika zastupuje ČR MUDr. Sergej Zacharov z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice

62467Vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., byl nově zvolen členem Vědeckého výboru pro zdravotní, environmentální, vznikající a nově zjištěná rizika Evropské komise (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER). SCHEER je jedním ze dvou vědeckých výborů, jenž poskytuje Evropské komisi vědecká stanoviska a posudky v oblasti bezpečnosti pro zdraví nových technologií, materiálů, výrobků a služeb.


zburi 17.07.2016

Léčba psychicky nemocných pacientů udělala za 170 let velký pokrok

Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze letos oslavuje 170. výročí svého provozu v areálu Ke Karlovu. Dnes je největším zařízením svého druhu v ČR. Ročně je zde hospitalizováno 1500 pacientů a dalších 11 000 se léčí ambulantně. Před 130 lety se začala na české Univerzitě Karlově psychiatrie vyučovat jako obor.


zburi 05.05.2016

Fórum globálního zdravotnictví v Praze 2016

Ve dnech 5. až 6. května se v Praze koná Fórum globálního zdravotnictví (FGZ). Akci každé dva roky pořádá Pražské centrem pro globální zdravotnictví, jež sídlící na Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tématem letošního fóra je Bezpečnost evropského a regionálního zdravotnictví v ohrožení: státní a nestátní projekty a instituce v souvislosti s migrací.


zburi 03.05.2016

Dobří studenti matematiky mají i letos při přijímání na 1. lékařskou fakultu UK výhodu

Deset bodů navíc získají i letos při přijímání ke studiu lékařských oborů na 1. lékařskou fakultu UK pro rok 2016/2017 studenti, kteří měli na střední škole jedničky a dvojky z matematiky. Bonifikaci za matematiku zavedla fakulta poprvé loni a podle děkana prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., se toto opatření osvědčilo. Na fakultu se letos přihlásilo ke studiu lékařských oborů zhruba 4300 uchazečů, z toho si o bonifikaci z matematiky požádalo přibližně 650. Počty přihlášených studentů jsou srovnatelné s předcházejícím rokem.


zburi 28.04.2016

Open Air na Karláku připomene narozeniny Karla IV.

61611Celodenní slavnost „Všechno nejlepší, Karle IV. – Open Air na Karláku“, která se koná v sobotu 7. května 2016 na Karlově náměstí v Praze, připomene 700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV. Akci pořádá 1. lékařská fakulta UK a Všeobecná fakultní nemocnice společně s Městskou částí Praha 2.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 69767 poslední aktualizace: 06.03.2017
zavřít