1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Granty a projekty

mjust 23.09.2016

GA UK – Vyhlášení 14. kola vnitřní grantové soutěže UK pro rok 2017

Grantová agentura UK vyhlásila 14. kolo výběrového řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy pro rok 2017.


lmedo 09.09.2016

Fond mobility v zimním semestru 2016

Termín pro předkládání žádostí: 10. října 2016


lmedo 08.09.2016

Akademická mobilita v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce 2017

Termín odevzdávání přihlášek: 10. 11. 2016


lmedo 27.04.2016

Stipendia Fulbrightovy komise na rok 2017/2018

Pravidelná uzávěrka přihlášek na následující akademický rok: 1. listopadu


mjust 23.09.2016

Termíny grantových agentur

Zde jsou uvedeny poslední známé termíny grantových agentur, které slouží pro informaci.
Ihned po vyhlášení nových termínů je soubor aktualizován.
Pokud není stanoven termín odevzdání na grantové oddělení 1. LF UK,
je lhůta pro odevzdání kompletní přihlášky 7 dnů před termínem příslušné grantové agentury.
Před podáním přihlášky je u všech projektů bezpodmínečně nutná včasná konzultace na Grantovém oddělení.


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 24810 poslední aktualizace: 23.09.2016
Projekty EU eu
zavřít