1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Granty a projekty


lmedo 08.02.2017

Fond mobility v letním semestru 2017

Deadline pro podávání přihlášek: 22. března 2017


lmedo 21.12.2016

Stipendia francouzské vlády pro doktorandy

Termín pro podávání přihlášek: 10. března 2017


mjust 05.12.2016

GA UK - Průběžné a závěrečné zprávy

Stanovení termínů pro podání žádosti o pokračování řešení projektu a závěrečné zprávy u projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy


mjust 14.10.2016

Neuron Impuls

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podání nové soutěže na rok 2017 Neuron Impuls.


mjust 23.01.2017

Termíny grantových agentur

Zde jsou uvedeny poslední známé termíny grantových agentur, které slouží pro informaci.
Ihned po vyhlášení nových termínů je soubor aktualizován.
Pokud není stanoven termín odevzdání na grantové oddělení 1. LF UK,
je lhůta pro odevzdání kompletní přihlášky 7 dnů před termínem příslušné grantové agentury.
Před podáním přihlášky je u všech projektů bezpodmínečně nutná včasná konzultace na Grantovém oddělení.


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 27082 poslední aktualizace: 14.02.2017
Projekty EU eu
zavřít