1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
pbern| tisk | spravovat

Fond mzdových prostředků zaměstnanců, kteří přispěli k rozvoji a dobrému jménu 1. LF UK a jeho užívání

 

Čl. I

Fond

 

Děkan 1. lékařské fakulty (dále jen děkan a fakulta) zřizuje zvláštní fond mzdových prostředků, který slouží k ohodnocení dlouholetých zaměstnanců, kteří zásadním způsobem přispěli k rozvoji fakulty a  jejího dobrého jména (dále jen fond).

 

 

Čl. II

Podmínky a způsob užívání fondu

 

1.   Zaměstnance, kteří zásadním způsobem přispěli k rozvoji fakulty a  jejího dobrého jména (dále jen zaměstnanci), jejichž mzdové prostředky budou hrazeny po dobu jednoho roku z fondu, navrhuje děkanovi písemně přednosta pracoviště. Součástí žádosti je odůvodnění. 

 

2.  Děkan fakulty návrh posoudí a do 3 týdnů sdělí navrhovateli své rozhodnutí.

 

3.  Zaměstnance může navrhnout i děkan fakulty a zařadit ho na odpovídající pracoviště podle odborného zaměření zaměstnance. Také může rozhodnout o prodloužení úhrady mzdových prostředků zaměstnancům hrazených z fondu.

 

4.  Navržen může být pouze zaměstnanec, který v den podání návrhu současně splňuje i další podmínky:

    a )  je jmenován profesorem

    b)  je poživatelem starobního důchodu.                

 

5. Úhrada mzdových prostředků se poskytne v maximální výši  0,1 stanovené týdenní pracovní doby (pracovního úvazku), a to ve výši 3.000,- Kč měsíčně, v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK. V případě navržení zaměstnance přednostou se mzda přesahující takto stanovené podmínky  hradí z limitu mzdových prostředků pracoviště.

   

6. Zaměstnanec, jehož mzda se uhrazuje z fondu, plní nadále pracovní úkoly na pracovišti, na něž je přidělen. Přednosta pracoviště i nadále plní veškeré povinnosti nadřízeného, které plynou z pracovně-právního vztahu k zaměstnanci (např.vedení evidence pracovní doby, plán dovolených, atd.).   

     

 

 

Čl. III

Závěrečné ustanovení

 

   Směrnice nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti od 1. ledna 2006.

 

 

V Praze dne 19.12.2005

 

 

                                                                     Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r.

                                                                                   děkan fakulty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Personální oddělení . počet zobrazení: 6411 poslední aktualizace: ejano, 09.04.2013
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít