1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
lmedo| tisk | spravovat

Fond mobility v zimním semestru 2016

Cílem Fondu mobility je finanční podpora zejména pro:

  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  • studium zahraničních studentů na UK

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Podrobné informace naleznete na stránkách RUK: http://www.cuni.cz/UK-43.html Seznam náležitostí, které je třeba k formuláři žádosti přiložit (např. motivační dopis), se nachází dole na stránce vybraného formuláře, který si žadatel vybere dle typu zahraničního pobytu.

Finance se poskytují pouze na budoucí mobilitu.

Fakultní termín odevzdávání přihlášek je vždy přibližně o týden dříve než termín rektorátní, pro tuto výzvu byl stanoven na 10. října 2016. Je to z toho důvodu, že studenti přihlášky odevzdávají na příslušném oddělení své fakulty, které je následně předá rektorátu.

Úspěšní kandidáti odevzdají nejpozději dva týdny po návratu ze zahraničí vyúčtování Fondu mobility na Oddělení pro vědu a zahr. styky 1. LF UK.

Vyúčtování zahrnuje :

1) vyplněný vyúčtovací formulář (viz příloha) a v něm rozpis výdajů (u cizí měny nelze uvádět obecný převod kurzu, např. 1 euro = 27 CZK, ale vždy podle konkrétního data počátku Vašeho pobytu - raději konzultujte před odevzdáním)

2) účtenky dle Vašeho rozpisu ve formuláři – ubytování, letenka atd., krom samotné letenky či ubytovací smlouvy je třeba předkládat i originál potvrzení o zaplacení (výpis z účtu, faktura, složenka atd.). Účtenky za jídlo jsou spíše doplňující a neměly by tvořit většinu celkových nákladů

3) podepsanou závěrečnou zprávu (formulář najdete na webových stránkách UK) : http://www.cuni.cz/UK-247.html.

4) potvrzení od zahr. univerzity/kliniky o absolvování stáže

Své přihlášky osobně odevzdávejte Lence Medové, Odd. pro vědeckou činnost a zahr. styky - lenka.medova@lf1.cuni.cz


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 113 poslední aktualizace: lmedo, 09.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít