1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

mfial| tisk | spravovat

1. LF UK se dohodla s lázněmi Mariánské Lázně na spolupráci ve výuce

1. LF UK v Praze se dohodla s Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně na spolupráci ve výuce a vzdělávání

Několik desítek studentů oboru nutriční terapeut a fyzioterapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze bude od letošního akademického roku 2015/2016 absolvovat praxi v Léčebných lázních Mariánské Lázně a. s. Obě instituce se na tom dohodly s tím, že jejich spolupráce se bude týkat i celoživotního vzdělávání zdravotníků.

„Zajištění praktické výuky a stáží je důležitou součástí odborné přípravy studentů. V tomto případě jim nabízí to nejlepší, čeho je možné dosáhnout propojením fakulty a úspěšného komerčního subjektu v oblasti lázeňství, s hlubokou tradicí a vynikající úrovní,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Partnerství vítá i vedení Léčebných lázní. „Velice si vážíme další dlouhodobé spolupráce s tak významným a tradičním partnerem, jakým je 1. LF Univerzity Karlovy. Těší nás, že prostřednictvím této součinnosti můžeme podpořit odborné schopnosti jejích studentů,“ uvedl generální ředitel Léčebných lázní Ing. Leo Novobilský.

Proděkan pro nelékařské obory 1. LF UK prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., doplnil, že výukové zázemí, hotelové služby a zkušení odborníci poskytnou studentům obou oborů intenzivní a prakticky zaměřené vzdělávání.

„1. lékařská fakulta UK je v oboru nutriční terapeut a fyzioterapeut zárukou kvalitního vzdělávání. Věříme, že se podaří naplnit záměry, se kterými do spolupráce vstupujeme a partnerství bude úspěšné,“ dodal Ing. Novobilský.

„Obě instituce se dohodly také na rozvoji spolupráce v oblasti celoživotního vzdělávání zdravotníků. Stranou nezůstane ani vzdělávání nelékařů ve zdravotnických tématech, jako jsou například první pomoc či různé preventivní programy,“ uvedl. Pro obě strany je rovněž důležitá spolupráce při edukaci vlastních zaměstnanců a zvýšení úrovně péče o ně. Proděkan dodal, že součástí dohody je i vzájemná podpora a propagace obou institucí.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 388 poslední aktualizace: mfial, 06.11.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít