1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

 

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

esvob 17.03.2017

Rezistence bakterií k antibiotikům

Kurz celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví


esvob 15.03.2017

Den celoživotního vzdělávání - Festival absolventů

Univerzity Karlovy v sobotu 22. 4. 2017
esvob 24.02.2017

Kurzy neinvazivní hemodynamiky

Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK.


esvob 24.02.2017

Novinky ve stomatochirurgii

Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK.


esvob 14.02.2017

Rozvoj pedagogických kompetenci

pro doktorandy a akademické pracovníky Univerzity Karlovyesvob 17.03.2017

Prezentační a pedagogické dovednosti 2017

pro akademické pracovníky 1. LF UK


esvob 20.01.2017

Semináře Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v 1. pololetí 2017

Akreditace ČLK, souhlasné stanovisko KVVOPZ.


esvob 19.01.2017

CGM-moderní technologie v léčbě pacientů s diabetem

Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK.


esvob 18.01.2017

Praktické aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN


esvob 29.12.2016

Klinická neuropsychologie dospělých

Certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR


esvob 10.10.2016

Semináře Kliniky pracovního lékařství v ak. roce 2016/2017

Vzdělávací akce akreditované ČLK a se souhlasným stanoviskem KVVOPZ.


esvob 21.09.2016

Semináře Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v ak. roce 2016/2017

Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařů.


esvob 18.08.2016

Semináře Oční kliniky 1. LF UK a VFN 2016/2017

Celoživotní vzdělávání lékařů.
Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 13824 poslední aktualizace: 17.03.2017
zavřít