1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání
 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání a akreditace

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví


esvob 23.09.2016

Fyzioterapie a pohybová aktivita v psychiatrii

pro zaměstnance KRL 1. LF UK a VFN


esvob 21.09.2016

Semináře Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v ak. roce 2016/2017

Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařů.


esvob 19.09.2016

Léčba diabetika v praxi 2016

cyklus sympozií


esvob 19.09.2016

XVIII. Pražský podzimní pracovní gastroenterologický den

Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK:


esvob 14.09.2016

Praktický kurz microarray technik

Celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.


esvob 18.08.2016

Škola transplantační medicíny 2016

Vzdělávací akce pořádaná dle SP č. 16 ČLK.


esvob 18.08.2016

Semináře Oční kliniky 1. LF UK a VFN 2016/2017

Celoživotní vzdělávání lékařů.esvob 26.07.2016

Metodika nPrevence

Akreditace MŠMT.
esvob 24.05.2016

Prezentační dovednosti 2016

pro pedagogy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 12480 poslední aktualizace: 23.09.2016
zavřít