1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

 

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

esvob 25.10.2016

Současný pohled na problematiku dentální fokální infekce

Vzdělávací akce je registrována u ČSK.


esvob 25.10.2016

Pokroky v diagnostice a managementu preeklampsie

Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK.


esvob 10.10.2016

Semináře Kliniky pracovního lékařství v ak. roce 2016/2017

Vzdělávací akce akreditované ČLK a se souhlasným stanoviskem KVVOPZ.



esvob 21.09.2016

Semináře Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v ak. roce 2016/2017

Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařů.


esvob 19.09.2016

Léčba diabetika v praxi 2016

cyklus sympozií


esvob 14.09.2016

Praktický kurz microarray technik

Celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.


esvob 18.08.2016

Škola transplantační medicíny 2016

Vzdělávací akce pořádaná dle SP č. 16 ČLK.


esvob 18.08.2016

Semináře Oční kliniky 1. LF UK a VFN 2016/2017

Celoživotní vzdělávání lékařů.



esvob 24.05.2016

Prezentační dovednosti 2016

pro pedagogy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy




Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 12708 poslední aktualizace: 25.10.2016
zavřít