1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2


vedoucí OSCV
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
tel.: 224 964 305

agenda specializačního vzdělávání

Mgr. Radka Stříbná

tel.: 224 964 304

 

agenda specializačního vzdělávání 

Hana Silná

tel.: 224 964 128

agenda celoživotního vzdělávání
Eva Svobodová

tel.: 224 964 571


agenda specializačního vzdělávání

Eva Šplíchalová

tel.: 224 964 239


agenda specializačního vzdělávání

Elen Hallová

tel.: 224 964 346

Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

esvob 23.01.2017

Prezentační dovednosti 2017

pro pedagogické pracovníky 1. LF UK


esvob 20.01.2017

Semináře Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v 1. pololetí 2017

Akreditace ČLK, souhlasné stanovisko KVVOPZ.


esvob 19.01.2017

CGM-moderní technologie v léčbě pacientů s diabetem

Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK.


esvob 18.01.2017

Praktické aplikace mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN


esvob 17.01.2017

Poruchy vývoje pohlaví

Akreditace ČLK.


esvob 05.01.2017

Osvěta roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je léčitelná, pokud je zjištěna včas


esvob 05.01.2017

8. klinicko-anatomické sympozium Poranění zápěstí

Vzdělávací akce dle SP č. 16 ČLK


esvob 05.01.2017

12. Šonkův den

Akreditace ČLK


esvob 05.01.2017

Jubilejní seminář Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN

Akreditace ČLK, souhlasné stanovisko KVVOPZ


esvob 29.12.2016

Klinická neuropsychologie dospělých

Certifikovaný kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR


esvob 04.01.2017

I. Spastická konference - Novinky v léčbě spastické parézy

pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, rehabilitační lékaře, neurology...


esvob 10.10.2016

Semináře Kliniky pracovního lékařství v ak. roce 2016/2017

Vzdělávací akce akreditované ČLK a se souhlasným stanoviskem KVVOPZ.


esvob 21.09.2016

Semináře Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v ak. roce 2016/2017

Celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařů.


esvob 18.08.2016

Semináře Oční kliniky 1. LF UK a VFN 2016/2017

Celoživotní vzdělávání lékařů.
Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání . počet zobrazení: 13353 poslední aktualizace: 23.01.2017
zavřít