1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 


E - Bulletin Jednička 38807
mfial| tisk | spravovat

Čeští vědci přispěli ke zlepšení léčby rakoviny krve


Praha - Mezinárodní evropská studie vedená předním českým odborníkem Markem Trněným, přednostou 1. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, potvrdila účinnost lenalidomidu u jednoho z agresivních nádorů krve. U pacientů s lymfomem z plášťových buněk snížil riziko zhoršení či úmrtí o 39 procent proti nemocným léčeným standardně, sdělil ČTK Trněný. Závěry publikoval tým v prestižním odborném časopise Lancet Oncology.

Trněný, známý širší veřejnosti jako lékař, který vedl léčbu rakoviny krve u zpěváka Karla Gotta, uvedl, že studie potvrdila velký přínos nové léčby pro pacienty. Studie se prováděla šest let na skupině 254 nemocných. "Výsledky znamenají, že tento imunomodulační lék bude v Evropě registrován pro léčbu nemocných s lymfomem z plášťové zóny," vysvětlil.

V Česku je ročně zjištěno téměř 4000 nových pacientů s nádory krve. Jde o velmi různorodá onemocnění. Nejčastějším typem jsou non-Hodgkinovy lymfomy, nádory mízních uzlin a lymfatické tkáně. Pocházejí z jednoho druhu bílých krvinek nazývaných lymfocyty. Všechny lymfocyty tvoří v těle spolu s mízními uzlinami a ostrůvky lymfocytů všudypřítomnou lymfatickou tkáň, která za normálních okolností má na starosti ochranu organismu. Lymfomů existuje mnoho typů a rozdělují se podle různých kritérií.

"Ve srovnání s rokem 1980 je v současné době diagnostikován non-Hodgkinův lymfom u zhruba 2,5násobně většího počtu nemocných. Nejčastěji se léčí pomocí chemoterapie nebo kombinací chemoterapie a biologické léčby," řekl Trněný. "Úmrtnost od roku 2000 klesá díky objevům nových léků. Nemocní mají větší šanci na přežití i vyléčení než před 15 lety," doplnil děkan 1. lékařské fakulty UK profesor Aleksi Šedo.

Ocenil, že se výzkumné týmy, v nichž jsou zapojeni také lékaři z jeho fakulty, nadále zabývají výzkumem podstaty vzniku a rozvoje lymfomů i léčbou, a to jak v laboratorních podmínkách, tak v klinických studiích.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení vnitřní komunikace . počet zobrazení: 163 poslední aktualizace: mfial, 08.07.2016
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít