1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Cenu J. E. Purkyně 2015 obdržel prof. Jiří Mazánek

Cenu J. E. Purkyně 2015 udělila Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) emeritnímu přednostovi Stomatologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc. „Prof. Mazánek je významnou osobou české medicíny zasahující svou činností do mnoha oborů, a to zejména stomatologie, čelistní a obličejové chirurgie, chirurgie a onkologie. Stál rovněž u rozvoje laserové medicíny v České Republice i v Evropě," uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Připomněl, že oceněný lékař byl průkopníkem řady postupů, zejména v problematice laserové onkologie. Dlouhá léta vedl největší klinické stomatologické pracoviště v ČR, působil jako proděkan 1. lékařské fakulty UK, aktivně pracoval v České stomatologické komoře a obor zastupoval v mnoha odborných radách. Je autorem klíčových učebnic a dalších učebních textů. „Bez jeho práce si nelze představit současnou podobu čelistní a obličejové chirurgie,“ říká prof. Svačina.

Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., doplnil, že prof. Mazánek je výjimečným člověkem, v němž se spojují hluboký odborný základ s vynikajícími osobními vlastnostmi. „Je vždy připraven pomáhat spolupracovníkům, studentům i pacientům. Nezištně pracoval a pracuje pro českou vědu a školství. Je tak příkladem už pro několikátou generaci lékařů,“ uvedl děkan. „Vyznamenání vnímám spíše než jako osobní ocenění vykonané práce jako poctu odbornosti – tedy maxilofaciální chirurgii a stomatologii, kterou jsem měl tu čest reprezentovat řadu let na úrovni národní a mezinárodní, “ řekl prof. Mazánek. Doplnil, že s úctou vzpomíná na svoje životní učitele a spolupracovníky, kteří již nežijí anebo odešli na odpočinek.

Oceněný lékař a jeho tým již několik let ve spolupráci s kolegy z Laboratoře biomechaniky lidského těla ČVUT a firmou Lasak řeší problematiku tzv. 3D custom made implantátů a obličejových epitéz (speciálních protéz). Cílem je vytvořit efektivní metodu návrhu a tvorby náhrad kostí i měkkých tkání při různých defektech obličeje.

Prof. Mazánek připomněl, že před sedmi lety se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce objektu Stomatologické kliniky v Kateřinské ulici včetně Stomatologického muzea profesora Jana Jesenského. „S profesorem Václavem Seichertem z Anatomického ústavu naší fakulty připravujeme publikaci, která by odborné i laické veřejnosti přiblížila historii české stomatologie a sbírky a exponáty tohoto muzea,“ dodává.

Prof. Mazánka na ocenění navrhla Česká stomatologická společnost ČLS JEP a Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP. O jejím udělení rozhodli členové společnosti v tajném hlasování. Cena existuje od roku 1962 a v posledních letech ji obdrželi např. prof. T. Fučíková, DrSc., prof. J. Tichý, prof. B. Hučín, prof. P. Klener, prof. V. Beneš st., prof. R. Königová a prof. J. Koutecký.

Cenu J. E. Purkyně převezme prof. Jiří Mazánek při slavnostním setkání v rámci 57. Purkyňova dne, který se uskuteční 17. června 2015 na zámku Libochovice.

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., se narodil 21. 4. 1943 v Poděčelech, okr. Chrudim, v roce 1965 ukončil studium stomatologického směru Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, v roce 1976 na stejné fakultě studium terapeutického směru. V r. 1983 se stal kandidátem lékařských věd, v r. 1988 docentem pro obor stomatologie a doktorem lékařských věd, od r. 1990 je profesorem pro obor stomatologie.

Je držitelem mnoha ocenění za vědeckou i pedagogickou činnost, mimo jiné získal v r. 2008 Cenu ministra zdravotnictví ČR za výzkum, Medaili a Cenu Josefa Hlávky pro významné osobnosti české vědy v r. 2013, Zlatou medaili Univerzity Karlovy Praha 2014.Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 1440 poslední aktualizace: zburi, 17.06.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít