1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Beseda s psychoterapeutem Janem Jílkem

Česká asociace studentů adiktologie uspořádala další ze svých besed, na které zve osobnosti, které se zabývají léčbou závislostí. V akademickém klubu 1. LF UK se návštěvníkům besedy, převážně studentům adiktologie, představil psychoterapeut Jan Jílek a hovořil hlavně o pomoci spoluzávislým osobám.

58014

V úvodu si přes sedmdesát posluchačů vyslechlo životní příběh Jana Jílka, který měl problémy se závislostí na alkoholu, ale již více než dvacet pět let abstinuje a nabízí svým klientům osvědčený recept, jak se ze závislostí vypořádat. V psychiatrické nemocnici Bohnice, ale i ve své soukromé praxi, provádí velmi zátěžovou a náročnou terapií závislých. Nebojí se na klienty klást nároky, chce být klientovi prospěšný a ujišťuje ho, že je na jeho straně. Strom, který vám poskytne stín v poledním horku, stejně jako ukazatel cesty, jsou věci užitečné, můžete je využít, stejně jako vaše služby a rady může využít klient, řekl posluchačům. Největší chyby při pomoci závislým jsou podle Jana Jílka přesvědčení, že musíte být spasitelem a zachráncem.

Jan Jílek předvedl rozhovory se spoluzávislou osobou, nejprve s manželkou alkoholika a potom se sestrou uživatel metamfetaminu. Bylo velmi poučné vidět při práci psychoterapeuta, který se práci se spoluzávislým dlouhodobě věnuje, v rámci své soukromé praxe vede sedm skupin určených pro spoluzávislé, rodinné příslušníky závislých osob. Ukázal, že bez střetu nemůže dojít ke změně, dokázal klientky přivést k přemýšlení, kdo má problém a jaké mají možnosti ho řešit. Obě ukázky sklidily velký potlesk.

Jedna z otázek zněla, proč chodí bos. Na to Jan jílek odpověděl, že chodí všude kde to jde pěšky. Na svých cestách prošel několik zemí, došel pěšky z České republiky na Gibraltar, prošel většinu evropských zemí, Nový Zéland, Kanadu. Když se vydá na cestu, ujde denně čtyřicet kilometrů a to je schopen opakovat po dobu tří měsíců každý den. Z extrémně dlouhého cestování pěšky si vzal jednu praktickou moudrost, naložit si do ruksaku jen to, co nezbytně potřebujete. To platí i o léčbě závislostí. A protože ho trápí bolesti v kolenních kloubech, chodí bos, což mu pomáhá nejen mírnit bolesti, ale i zvyšovat imunitu.

Česká asociace studentů adiktologie bude v cyklu besed pokračovat, dalším hostem je Doc. MUDr. Václav Mikota, CSc., který si bude se studenty povídat na téma závislost z pohledu psychoanalýzy.

František Trantina, tajemník ČASA z.s.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 479 poslední aktualizace: zburi, 24.11.2015
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít