1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
zburi| tisk | spravovat

Benefitní program pro zaměstnance UK

Univerzita Karlova usiluje o neustálé zvyšování standardu péče o své zaměstnance, přičemž mezi dílčí cíle patří v tomto směru také rozvoj nabídky zaměstnaneckých benefitů. Kromě řady jiných aktivit se univerzita snaží získat výhody pro své zaměstnance také na základě partnerství s externími subjekty. Loni jsme oslovili první organizace a v rozšiřování nabídky pokračujeme i v roce 2016.

Katalog benefitů naleznete ZDE

V tomto přehledu bychom Vás chtěli seznámit s organizacemi, jejichž výhody mohou všichni zaměstnanci univerzity v současné době využívat. Jejich poskytnutí je zpravidla vázáno na předložení průkazu zaměstnance UK (dále jen „průkaz“). Podrobnější informace k uvedeným nabídkám, včetně podmínek pro uplatnění nároku na níže popsané benefity naleznete v příslušné sekci na webu Informačního, poradenského a sociálního centra UK (http://ipsc.cuni.cz/IPSC-33.html).

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či třeba námětů a doporučení týkajících se zaměstnaneckých benefitů se můžete kdykoliv obrátit na Mgr. Pavla Buriánka (pavel.burianek@ruk.cuni.cz; tel. 224 494 896).


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 163 poslední aktualizace: zburi, 14.10.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít