1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuální informace

bfran 21.10.2016

Rozhodnutí o přiznání stipendia - studenti v prezenční formě studia

Rozhodnutí o přiznání pravidelného stipendia, pro studenty 1. až 4. ročníků v prezenční formě studia, budou připravena k podpisu nejpozději od 10. - 16. listopadu 2016. 


ppesa 14.10.2016

Kurz pro studenty DSP-2016/2017 (Endokrinologický ústav)

Kurz Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu 2016/2017 viz příloha

 


ppesa 10.10.2016

Pozvánka na zahájení akademického roku 2016/2017 pro studenty 1. ročníku a jejich školitele

Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně si dovoluje pozvat studenty 1. ročníku a jejich školitele na slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017 dne 26. října 2016 v 15:00 hod. - Vlastenecký sál budovy UK Ovocný trh 3, Praha 1

 


bfran 18.10.2016

Individuální studijní plán - 1. ročník

Studijní informační systém bude studentům 1. ročníků doktorských studijních programů z technických důvodů zpřístupněn od 13. 10. 2016.  Individuální studijní plán bude možné založit a nechat schválit školitelem do 31. 10. 2016.


bfran 06.09.2016

Promoce v prosinci 2016

Promoce pro absolventy doktorského studia 1. LF UK se budou konat v pátek 16. 12. v 9 h a v 10:30 h. Na promoce budou zařazení studenti, kteří obhájí dizertační práci (řádně ukončí studium) v tomto akademickém roce, tzn. do 30. 9. 2016.30.05.2014

metodický materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu

 Metodický materiál uveřejněný na stránkách Univerzity Karlovy v Praze


12.09.2013

Manuál pro doktorské studium vydaný Univerzitou Karlovou v Praze 2013

Materiál je určen účastníkům doktorského studia pro snazší orientaci v doktorském studiuZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 89625 poslední aktualizace: 21.10.2016
zavřít