1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuální informace

ppesa 11.01.2017

Nabídka Ph.D.studia OR Fyziologie a patofyziologie člověka

Možnost doktorského studia na téma: "Neuroprognostifikace u pacientů po zástavě oběhu a různých typech reperfuze"


ppesa 03.01.2017

Důležité upozornění pro studenty 9.ročníku Fyziologie a patofyziologie člověka

Informace ohledně odevzdání disertační práce a termínu obhajoby pro studenty 9. ročníku doktorského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka.


ppesa 03.01.2017

Kurz pro studenty doktorského studia Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie

Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR biochemie a patobiochemie


bfran 05.12.2016

Letní škola rozvojové politiky (Summer School on Development Policy)

Studenti všech oborů jsou srdečně zváni k účasti na Letní škole rozvojové politiky (Summer School on Development Policy), kterou pořádá Univerzita v Bonnu v termínu od 31. července do 11. srpna 2017. Program Letní školy bude veden v anglickém jazyce. Bližší informace naleznete v příloze tohoto sdělení.


bfran 02.12.2016

Stipendia DAAD

Dovolujeme si vás informovat o možnosti získání stipendií DAAD, která se týkají studia či výzkumné činnosti v Německu. O tato stipendia mohou žádat studenti bakalářských, magisterských, doktorandských i postdoktorandských studijních programů, vysokoškolští učitelé aj. Bližší informace naleznete v příloze tohoto sdělení.ppesa 14.10.2016

Kurz pro studenty DSP-2016/2017 (Endokrinologický ústav)

Kurz Vybrané problémy endokrinologie a metabolismu 2016/2017 viz příloha

 


30.05.2014

metodický materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu

 Metodický materiál uveřejněný na stránkách Univerzity Karlovy v Praze


12.09.2013

Manuál pro doktorské studium vydaný Univerzitou Karlovou v Praze 2013

Materiál je určen účastníkům doktorského studia pro snazší orientaci v doktorském studiuZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 94706 poslední aktualizace: 11.01.2017
zavřít