1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Aktuální informace

bfran 20.09.2016

Náhradní termín zápisu pro doktorské studijní programy pro akademický rok 2016/17

Náhradní termín zápisu je stanoven na období 10. 10. – 13. 10. 2016, mezi 7:30 -15:00. Před zápisem si prosím vyplňte své roční hodnocení ve Studijním informačním systému.bfran 06.09.2016

Promoce v prosinci 2016

Promoce pro absolventy doktorského studia 1. LF UK se budou konat v pátek 16. 12. v 9 h a v 10:30 h. Na promoce budou zařazení studenti, kteří obhájí dizertační práci (řádně ukončí studium) v tomto akademickém roce, tzn. do 30. 9. 2016.bfran 20.09.2016

Pozvánka k zápisu pro studenty 2. – 9. ročníku doktorského studia pro akademický rok 2016/17

Termín zápisu do doktorských studijních programů pro 2. až 9. ročník je stanoven na období od 20. 9. – 30. 9. 2016 od 7:30 – 15:30.

Než se dostavíte k zápisu, je nutné vyplnit roční hodnocení v elektronické formě ve Studijním informačním systému (SIS), systém bude otevřen od 5. 9. 2016 – 30. 9. 2016.

 


khave 04.02.2016

Volná Ph.D. pozice ve skupině genové regulace na Ústavu buněčné biologie a patologie, 1. LF UK

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK nabízí volná místa pro Ph.D. studenty


30.05.2014

metodický materiál Základní informace pro studenta doktorského studijního programu

 Metodický materiál uveřejněný na stránkách Univerzity Karlovy v Praze


12.09.2013

Manuál pro doktorské studium vydaný Univerzitou Karlovou v Praze 2013

Materiál je určen účastníkům doktorského studia pro snazší orientaci v doktorském studiuZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 86504 poslední aktualizace: 20.09.2016
zavřít