1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
lmedo| tisk | spravovat

Akademická mobilita v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce 2017

Nabídka krátkodobých výzkumných pobytů na zahraničních partnerských univerzitách v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce je určena vědecko-pedagogickým pracovníkům a studentům doktorských studijních programů.

Seznam meziuniverzitních dohod a vzorů pracovních programů je k dispozici na univerzitní webové stránce - zahraniční spolupráce: http://www.cuni.cz/UK-225.html

Nominace vědecko-pedagogických pracovníků a doktorandů budou rozesílány k vyjádření zahraničním univerzitám. Přijatí pracovníci si následně se svým vědeckým partnerem sjednají konkrétní termín výjezdu. Po návratu je třeba předložit zahraničnímu oddělení 1. LF UK závěrečnou zprávu z pracovní cesty.

Pracovní programy ve dvojím vyhotovení (originál a kopie) spolu se zvacím dopisem vědeckého partnera na straně přijímací univerzity zašlete laskavě na e-mailovou adresu: lenka.medova@lf1.cuni.cz (Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky) do 10. listopadu 2016. Mimoevropské výjezdy je možné projednat také individuálně kdykoliv během roku.


Za obsah této stránky odpovídá: Grantové oddělení , Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 136 poslední aktualizace: lmedo, 08.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít