1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Adiktologové slavili

Česká asociace studentů adiktologie uspořádala dne 30. září oslavu patnácti let vydávání časopisu Adiktologie a deseti let studijního oboru adiktologie na 1. LF UK, zároveň při této příležitosti představila svoji studentskou organizaci.

56928


V první formální části akce seznámil účastníky oslav profesor Michal Miovský s historií časopisu a studia adiktologie. Předsedkyně ČASA Anna Vondrová společně s místopředsedkyní Lenkou Richterovou představily studentský spolek, jeho cíle a poslání.

Ve druhé části sehráli studenti divadelní představení na téma vzniku adiktologie a odborného časopisu. Slavnostního rozkrojení dortu ve tvaru časopisu Adiktologie se ujal profesor Miovský, dortu studijního oboru adiktologie Mgr. Jiří Libra a dortu ČASA Lenka Richterová. Dorty, stejně jako výborné občerstvení, připravili sami studenti, návštěvníci oslav se v aule kliniky adiktologie dobře bavili.

František Trantina, tajemník ČASA z.s.

photo by Petr Popov a ČASA


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 506 poslední aktualizace: zburi, 07.10.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít